Инфо за потребителя

Можете сами да отчетете електромера си до 30 юни при поскъпване на тока

Снимка:elvidom.bg
Автор: Рая Стоянова

Възможност за самоотчитане на електромерите към 30 юни при нови цени на електроенергията от 1 юли предоставят от EVN България.

От компанията уточняват, че самоотчитането е по желание на клиентите и няма задължителен характер

В случай, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) вземе решение за влизане в сила на нови цени на електроенергията от 1 юли 2014 г. , всеки битов и малък стопански клиент на EVN България има възможност сам по желание да отчете своя електромер към 30 юни 2014 г. и да предостави данните в удобен за него EVN Офис. Самоотчитането е допълнителна възможност за клиентите, но не отменя регулярния месечен отчет, обясняват от дружеството.

Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, трябва да попълнят показанията на електромерите си към 30 юни 2014 г. в декларация, която се подава в удобен за клиента EVN Офис (декларацията се предоставя и попълва на място).

При попълването е необходимо да бъдат посочени ИТН (измервателна точка номер) и клиентски номер. Тези номера фигурират във всяка една фактура за консумирана електроенергия. За по-голямо удобство клиентите следва да записват и телефон за обратна връзка в случай на грешно подадени данни.

При предоставяне на данните от самоотчета дружеството ще вземе предвид показанията и ще фактурира консумираната електроенергия до 30 юни 2014 г. включително по старите цени, обещават от EVN.

Предоставянето на декларациите в офисите на компанията ще става от 1 до 4 юли включително, от 8 до 17 ч.

За всички клиенти, които не са пожелали да отчетат сами електромерите си към 30 юни 2014 г. в случай на определяне от ДКЕВР на нови цени от 1 юли 2014 г., важи следният принцип, който се прилага успешно от години при смяна на цени:
• Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни 2014 г. до 30 юни 2014 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период.
• Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 юли 2014 г. до датата на отчитане през юли 2014 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.

Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2014 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2014 г. Тези фактури предстои да се заплащат след 1 август 2014 г., уточняват от електроразпределителното дружество.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus