Култура

За първи път: Научаваме какво е написал Паисий в задраскани пасажи от История славянобългарская

Снимка: rigas.forumotion.com
Пасажи от "История славянобългарская", които Паисий Хилендарски е задраскал, са разчетени и за първи път ще станат част от ново издание, посветено на 250-годишнината от написването й.

То ще бъде официално представено утре от 18 ч. в зала "Георги Баев" на Казиното от специалисти, участвали в мащабния проект по създаването му.

Юбилейното произведение е от два тома, които съдържат факсимилно издание на Зографската чернова, където за първи път са постигнати реалните цветове на оригинала, както и критическо издание на Паисиевата история под редакцията на Иван Добрев.

На лявата страница текстът е набран точно по Зографската чернова с разночетения по 6-те най-архаични преписа. Липсващите места пък са предадени по Първи котленски препис.

Паралелно на дясната страница е новият точен превод на Димитър Пеев от оригинала. Той е съпътстван от обширен коментар, в който подробно се тълкуват и интерпретират личности, събития и реалии в адекватен исторически и богословски контекст без идеологическите наслоявания на съвременните политически доктрини, обясниха в аванс организаторите на премиерата.

Двутомникът е допълнен с индекси и таблици, които го правят удобен за ползване, не само от специалисти, но и от всеки, който се интересува от българската история.

Юбилейното издание е плод на съвместния труд на специалисти от Зографската света обител и Софийския университет. По проекта са работили и бургазлиите свещеник Козма Поповски, който е автор на част от снимките, и редакторът – гл. ас. Мария Мицкова.

Първа страница на оригиналната Паисиева история. СНИМКА: wikipedia.org

Книгата ще бъде представена от гл. ас. д-р Елица Дубарова-Петкова от бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" и от автора на новия превод Димитър Пеев.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus