Бургас

Записват за преброители до 10-ти юни

Националният статистически институт набира допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021. Срокът за кандидатстване изтича на 10 юни.

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат поне средно образование, да не са осъждани.

В периода 18 септември - 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.

Кандидатите трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни, да предоставят удостоверение за IBAN, копие на диплома за завършено образование и своя снимка, ако не са изразили съгласие в заявлението да се използва снимката им от Регистър „Български документи за самоличност“, и да ги подадат в общината, за която кандидатстват.

Документите за кандидатстване могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 - https://census2021.bg/ - и в сайтовете на общините.

При нужда от съдействие - (02) 9078 430.


viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus