Царево

Изграждат продължение на крайбрежната алея в кв. „Василико” в Царево

На 24 юни 2021 г. на церемония в град Царево официално бе дадено начало на строителните дейности по проект “Пътища към наследството” /”Roads to the heritage”/ по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC България-Турция 2014-2020.

Символичната първа копка бе направена от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев. На събитието присъстваха ощe зам. Кметът на Община Царево г-н Георги Стоянов, г-жа Мария Конярова – секретар на Община Царево, г-н Билал Бей, представители на партньора по проекта Специална провинциална администрация Къркларели, Р. Турция и на фирмата изпълнител, екипите по проекта, представители на общинска администрация, общински съветници и граждани.

По проекта ще бъде изградено продължение на крайбрежната алея в кв. Василико, гр. Царево до църквата „Успение Богородично“. Строителните дейности включват изграждане на пешеходна и велоалея с асфалт и щампован бетон, както и благоустрояване на района по протежение на трасето, което ще преминава покрай Старата мелница и пред детската площадка в кв. Василико. Там ще бъдат обособени две панорамни площадки, представляващи зони за отдих, с пейки с перголи и павирана настилка, която от високо ще изглежда като две очи. По проекта също така ще бъда
т асфалтирани околните улици „Черковна“ и „Н. Чудотворец“, както и ще се поднови тротоарната настилка по тях. По алеята ще бъдат изградени осветителни тела, поставени пейки, кошчета, стойки за велосипеди и стенд с инструменти за ремонт.

Основната цел е подобряване на достъпа до културно – исторически забележителности „Стара мелница“ и Храм „Свето Успение Богородично“ за Община Царево и подобряване на достъпа до природно наследство – пещера Дупница за партньорите ни по проекта - Специална провинциална администрация Къркларели, Р. Турция. Освен строителните работи по обектите, проектът включва организиране и провеждане на официални откривания на строителните дейности в двете страни и заключителни срещи в Царево и Къркларели, с което се цели да се засили трансграничн
ото сътрудничество между двата региона, за повишаване на тяхната привлекателност и постигане на устойчиво развитие на културния и природен туризъм. Косвени резултати по проекта са подобряване на социално-икономическото състояние, чрез удължаване на туристическия сезон, увеличаване броя на туристите, посещаващи обновените обекти, повишаване на приходите от туризъм и инвестиции и възможност за заетост.

Община Царево е водещ партньор по проекта „Пътища към наследството“ /”Roads to the heritage”/ CB005.2.21.092, който се изпълнява съвместно със Специална провинциална администрация Къркларели, Р. Турция. Общата стойност на договора за двата партньора е 454 547,85 евро, разпределен между партньорите, 100% безвъзмездна помощ, предоставена по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“ на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC България-Турция 2014-2020. Срок за изпълнение – 24 месеца.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus