Инфо за потребителя

Какво трябва да знаем при спиране за проверка на пътя?


Тук ще откриете няколко полезни съвета при срещите си с пътните полицаи, които винаги зачестяват през празнични дни.

Какво трябва да знаем за униформените белези на пътните полицаи?
 • Законово определената полицейска униформа е в цвят – тъмно син и/или жълта светлоотразителна жилетка.

 • Задължителна е и маркировка на стоп-палката и надпис върху автомобила на служителите на реда „Полиция” или „Пътна полиция”.

 • Не спирайте и не изпълнявайте разпореждания на лица, които не носят тези отличителни белези.

 • Възможно е да бъдете спрян и от други служители на МВР с униформени надписи “Охранителна полиция”, “Гранична полиция” и т.н. Те имат същите права и задължения както и пътните полицаи.

 • Служителите на МВР могат да ви спрат само, когато са най-малко двама и при следните случаи:
 • ако видимо сте нарушили правилата за движение по пътищата;

 • ако автомобилът ви е в неизправно състояние или ако разположението на товара, който превозвате, създава опасност за другите участници в движението;

 • ако начинът, по който управлявате автомобила си и поведението пораждат съмнения за това, че сте преуморен, употребил алкохол или упойващи вещества;

 • ако има налични данни или предположения, че сте участвали в пътно транспортно произшествие или в извършване на престъпление;

 • Полицаят е в правото си да ви спре и без видима за вас причина.

 • Изисквания при спиране МПС от контролните органи
  За да бъда правилно спрян от пътните полицаи те трябва:
 • Да застанат срещу движението върху пътното платно, непосредствено до банкета или бордюра.

 • Да подават сигнал със стоп-палка, възможно е и с ръка, а през нощта да описват полукръг с червена светлина. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет.

 • Да се представят, като се идентифицират с име и звание, към кое структурно звено на МВР принадлежат и какъв е поводът за спирането. При съмнение от страна на водача са длъжни да покажат полицейските знаци по себе си и служебната си карта.
 • [
  Ако някой от тези три елемента в началото на процедурата на проверка не са спазени, служителите на КАТ подлежат на дисциплинарна отговорност и се стига до нередовност на процедурата. Водачът има право да предявя възражения относно начина, по който е бил спрян, в акта или на собствен лист в 3-дневен срок пред органа, който го е издал.

  От 24.07.2015 г. е разрешено да бъда спрян на пътя за проверка и от автомобил, които няма посоченото специално оборудване. Особеностите при проверка са следните:

  -за да бъда спрян, трябва да извършвам явно нарушение на правилата за движение: преминаване на червен светофар, отнемане на предимство и т.н.;
  -служителите са задължени да ми съставят акт за установяване на административно нарушение (тази мярка има за цел да избегне корупционни практики).
  Важно! Когато не извършвам нарушение на пътя, за рутинна проверка мога да бъда спрян само от патрул на КАТ, обозначен със стикер, че има система за заснемане и аудиозапис.

  За нарушения при прилагане на мерките за контрол на движението по пътищата, например ако бъда спрян от необорудван автомобил без да извършвам нарушение, мога да подам сигнал на откритата линия за противодействие на корупцията в МВР на тел. 02 982 22 22 или чрез електронната форма в секция „Антикорупция“ на сайта на МВР. В сигнала трябва да посоча дата, час и място, обстоятелствата, при които е станало спирането, както и данни за екипа – полицейски номер (изписан на патрулния автомобил), регистрационен номер на автомобила, име или номер на служител/служителите.

  Проверка на водача на МПС за налични документи

  В Закона за движение по пътищата (ЗДвП), в Правилника за прилагането му, както и в Закона за МВР е регламентирана контролната функция на Сектор „КАТ – Пътна полиция” за безопасност и спазване на правилата за движение по пътищата. При проверка на редовността на документите на спрения водач, органите на реда са овластени да проверяват:[ul]
 • документи за самоличност - лична карта или паспорт (в случай на задгранични пътувания);

 • свидетелство за управление на МПС, контролен талон (ако е бил иззет от КАТ, се представя препис от акта за констатираното административно нарушение);

 • документи за регистрационния талон на превозното средство;

 • за сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобила и талон от годишен технически преглед;

 • удостоверителни стикери, залепени на предното стъкло на колата - платена винетна такса (за пътища, които изискват такава); стикер за преминат технически преглед и за сключена застраховка „Гражданска отговорност”.

 • Служителите на Пътна полиция могат да изискат извършване на обиск на водача или пътниците в автомобила, проверка на лични вещи и на самото превозно средство (задълбочен, щателен оглед на купето, багажника и други места в автомобила), при което полицаят е длъжен да състави протокол, подписан от него, от един свидетел и от проверяваното лице. Този вид проверка става само в посочените от закона случаи, а не произволно. Например при наличие на данни, че проверяваното лице е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред, или при данни, че носи опасни и забранени за притежание предмети. В този случай имате право да поискате обяснение и посочване на правни основания за конкретния повод на обиска, както и задължителното изготвяне на протокол с вписани подробно причините за претърсването.

  При проверка на редовността на моите документи, органите на реда са овластени да проверяват само:

  -документи за самоличност;
  -свидетелство за управление на МПС и контролен талон;
  -свидетелство за регистрация на МПС;
  -документ за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”;
  удостоверителни стикери, залепени на предното стъкло на колата: за преминат технически преглед, показващ датата на следващия такъв; за сключена застраховка “Гражданска отговорност”; за платена винетна такса (ако пътувам извън града).
  Има случаи, в които Пътната полиция може да иска извършване на обиск на шофьора или пътниците в автомобила, проверка на лични вещи и на самото превозно средство, при което полицаят е длъжен да състави протокол, подписан от него, от един свидетел и от проверяваното лице. Този вид проверка става само в посочените от закона случаи, а не произволно. Например при наличие на данни, че проверяваното лице е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред, или при данни, че носи опасни и забранени за притежание предмети. Този вид проверка не е свързан пряко с правилата за движение по пътищата, затова няма да се поколебая да искам обяснение и правни основания за конкретния повод на обиска, както и задължителното изготвяне на протокол с вписани подробно причините за претърсването. Няма и да позволя на полицаите да надхвърлят необходимите им правомощия като знам, че при личен обиск от лице от противоположния пол, мога да възразя.

  Обискът на МПС е нещо различно от обичайните проверки на КАТ от типа: “отвори багажника да видя какво караш” или “я да видим какво возиш на задната седалка”. Той може да се извърши само когато се издирват веществени доказателства за извършено престъпление или нарушение на обществения ред. Става въпрос за задълбочен, щателен оглед на купето, багажника и други места в автомобила, за които се изисква предварително издадена разрешителна заповед. Обиск на МПС без издадена заповед има само в 2 случая – когато лицето е задържано, или ако има неоспорими доказателства, че укрива предмет, обект на престъпление.

  Проверките на Пътна полиция за съдържание на алкохол в кръвта на шофьорите са често явление, което не трябва да се подценява и също засяга определени права на проверявания.
  Установяване на алкохол в кръвта на водача на МПС над 0.5 промила е административно нарушение по ЗДвП, а концентрация над 1.2 промила е престъпление по Наказателния кодекс. Престъпление е и ако карам след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

  Ако все пак се опитам да оспоря отчетеното количество промили алкохол в кръвта ми и се съмнявам в изправността на уреда за измерване на алкохол в дъха, мога да поискам от полицаите да ми покажат знаците върху него, които са задължителни и отчитат годишния преглед и редовността на апарата или да погледна знаците на удостоверението, придружаващи апарата за измерване.

  Ако проверката на апарата не ме задоволява и искам да оспоря отчетения от него резултат, полицаят освен акт за нарушение може да ми издаде талон за медицинско изследване и да ми го връчи срещу подпис. Полицаят отбелязва в него лечебното заведение, в което следва да се яви лицето и срока на явяването – до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебно заведение, и до 120 минути – в останалите случаи.

  Мое право е да поискам да ми се даде нов накрайник за дрегера и дори да си го поставя лично.

  При съмнения в изправността на уреда за измерване на скоростта на МПС, може да поискам неговия идентификационен номер и представяне на самото устройство за експертиза, като посоча тези данни и възражения в издадения ми акт за административно нарушение.

  Мога да бъда проверен и за наличието на аптечка, пожарогасител, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.

  Законово установено е още, че водачът на МПС може да бъде проверен и за наличието на аптечка, пожарогасител, светлоотразителен триъгълник и резервно колело (джанта с гума).

  Съставяне на акт за административно нарушение
  В него се вписват моите лични данни, дата и място на извършване на нарушението, както и описанието и причините за възникването му и други (образец на акт). Важното в случая е да прочета внимателно съдържанието му и при открита нередност да впиша своите възражения в съответната графа. Силно препоръчително е като запиша каквото съм решил да сложа едно голямо „Z” на останалите свободни места за писане, за да не може да се добавя нищо след това. Ако на момента не успея да се възползвам от правото си на възражение, може в 3-дневен срок от подписване на акта да представя писмени възражения до дирекция „Пътна полиция” към която принадлежи служителят, който ми го е издал.

  При съставянето на акт за констатирано нарушение, служителите имат право да задържат моя контролен талон, а аз да получа копие от акта, което да пазя и показвам при последваща проверка от органите на реда, докато си получа талона обратно.

  Шофьорската ми книжка не може да бъде иззета при обикновена процедура за проверка, с изключение на случаи, в които съм с алкохол над 0.5 промила в кръвта. Задължително е наличието на заповед за това, издадена от оправомощен ръководител на МВР, която да ми бъде връчена. Изземване става и в случай, че съм бил наказан с лишаване от право да управлявам МПС и е влязло в сила наказателно постановление или присъда за това.

  [i]Източник: правата ми

  Соня Георгиева

  viapontika@viapontika.com

  Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

  Comments

  comments powered by Disqus