Бургас

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за длъжността „Готвач“ за Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за длъжността „Готвач“ за Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“.Документи за кандидатстване ще се приемат от 04.10.2021 г. до 15.10.2021 г. (включително) всеки работен ден, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч., в офиса на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, пл. „Царица Йоанна“, Автогара „Юг“, ет. 2.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Готвач

Изисквания за заемане на длъжността

Образование: средно. Професионален опит: минимум 3 години трудов стаж по специалността.
Мотивиран, коректен, с желание за развитие и умения за работа в екип. Да познава нормативните актове, свързани с технологията на готварското производство; хигиенно-санитарните изисквания за производството на гот¬варска продукция; нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна безопасност при работа в кухнята.

С готовност за работа в динамична среда и способност за организиране на работния процес, дипломатичност и такт на работното място. С възможност за работа на график.
Основни отговорности:

• Участва в производството на готварска продукция, като спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти, в съответствие с установените рецептури;
• Извършва приемане и подготовка на хранителните продукти;
• Следи за работата на машините, съоръженията и състоянията на посудата;
• Спазва правилата за организация и охрана на труда в кух¬нята;
• Поддържа производствена хигиена на работ¬ното място, съгласно санитарните изисквания;
• Носи отговорност за хигиената при производство и съхранение на хранителната продукция;
• Носи отговорност за вреди от рекламации за приготвената готварска продукция;
• Други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Необходими документи
1. Копие от диплома за завършено образование
2. Автобиография
3. Трудова книжка
4. Медицинско свидетелство – при постъпване
5. Здравна книжка – при постъпване

Основна работна заплата (стартова): 950,00 лв. Целогодишна заетост.


viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus