Бизнес

Над седем милиона лева данък дивидент за третото тримесечие от бургаския бизнес

Бургаският бизнес декларира и внесе седем милиона и триста хиляди лева данък дивидент за третото тримесечие на годината. Сумата е повече от двойно по-голяма в сравнение със същия период на миналата година, съобщиха от териториалната дирекция на НАП-Бургас.

Данъчните обвързват резултата и с продължаващите проверки за т.нар. касова наличност. В национален мащаб 82 500 000 лева са декларирани като изплатен дивидент през третото тримесечие на тази година.

През юли Националната агенция за приходите започна масова кампания за проверка на касова наличност - сумите, отчитани счетоводно като налични в касите на фирмите. В рамките на извършените от НАП-Бургас проверки бе установена липсата на над 5 400 000 лева в касите на различни фирми. При някои от проверките са се разкривали липси на суми надхвърлящи един милион лева, вписани счетоводно като касови наличности.

От касите на 45 фирми длъжници от региона, необслужващи просрочените си задължения са иззети почти един милион лева. Контролната дейност в тази посока продължава, като наличните в касите средства се преброяват, описват се наличните купюри и се сравняват с посочените в счетоводните документи, каза говорителят на НАП-Бургас Христо Узунов.

От приходното ведомство в морския град поясняват, че фиктивната касова наличност най-често се получава, когато собствениците на юридически лица извършват за сметка на компаниите разходи за лични цели - например скъпи покупки, луксозни почивки и други подобни, за които обаче липсват счетоводни документи, или системно теглят от банковите сметки суми, които не се изразходват за дейността. Счетоводителите отчитат тези пари като фиктивна касова наличност, но при проверка от страна на НАП парите не могат да бъдат представени.

Отчитаме сериозно подобряване на данъчната дисциплина. Освен ръст на данъците върху дивидентите, видим ефект от контролната ни кампания е, че все повече счетоводни кантори отказват да правят неправилни счетоводни операции, свързани с касова наличност, заяви териториалният директор на НАП-Бургас Татяна Кънчева.

Източник: БТА


viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus