Несебър

Кметът на Несебър предлага намаление на таксите за детските градини, както и на наемите за ползване за културни и спортни цели

По предложение на кмета на община Несебър Николай Димитров бе изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цените на услуги на територията на общината.

Промените са свързани с:


1.намаляване на таксите за хранене в задължителното предучилищно образование.
Родителите/настойниците на децата в задължителна предучилищна възраст в детските градини ще заплащат 50% от стойността на таксата през учебното време на годината.
Родителите на деца, отговарящи на критериите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, ще бъдат освободени от заплащане на дължимите такси след заявено съгласие от родителите.

Това ще доведе до по-пълен обхват на децата, подлежащи на предучилищно образование и ще се редуцират случаите на отпадането от образователната система.
Намаляването на таксите е следствие и от промените в Закона за предучилищно и училищно образование, които регламентират увеличаване на делегираните бюджети в образователната система в частта, касаеща дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование.

2. намаление на цените за ползване на общински зали за спортни, културни и образователни цели.
С цел стимулиране физическата активност и контактите между гражданите и за да се даде възможност за по-добър социален живот в рамките на общността, цените за ползване на залите в Културен център „Артиум“ – Несебър, Читалище „Яна Лъскова“ – Несебър, Център „Сочи“ – Несебър, Многофункционална зала - Обзор ще бъдат намалени с 20-25%, като мерките срещу разпространението на COVID ще продължават да се съблюдават.
Предложените промени отразяват стремежа на общинското ръководство да разшири възможностите за активен социален живот за гражданите и да мотивира младите семейства чрез осигуряване качествена и достъпна образователна среда за децата на община Несебър.

Елена Фотева

viapontika@viapontika.com

Елена Фотева е дългогодишен фоторепортер и журналист, работила във вестниците "Свободен бряг" и "24 часа". Нейни теми са: звездните влияния и астрологията, опазването на природата, археологията, пътешествията и културните събития.

Comments

comments powered by Disqus