Образование

Радост, Тъга, Интерес или Гняв в ОУ „П.Р.Славейков“-гр.Бургас

Когато се чувстваме приети, ценени и обичани, сме способни да покажем най-доброто от себе си и сме мотивирани да развиваме своя потенциал и възможности. Това важи с особена сила за децата.
През тази учебна година педагогическите специалисти при ПУО с помощни функции към Славейковото училище си поставят високата цел да установят емоционалното благополучие при възпитаниците си от начален етап на обучение.
Ориентирането в техните емоционални състояния по време на престоя им в училище е необходимо условие при планирането на дейности за подобряване на емоционалното им благополучие. Инициативата беше приета изключително добре от родителите, които дадоха съгласие при провеждането на диагностичните процедури.

През месец януари имаше измервания всеки петък в продължение на три седмици, като краят на процедурите завърши с провеждане на диагностична беседа от психолог или педагогически съветник.
Тези срещи преминаха в оживени и емоционални дискусии, в които децата споделяха за своите емоции и чувства в училище. Ясно и категорично се откроиха две водещи емоции у учениците в училище- радост и интерес.
Резултатите от изследването показаха категорично,че през учебния ден интересът на децата по време на учебно-възпитателния процес се увеличава постепенно. Това ясно говори за педагогическото умение на учителите да провокират и задържат интереса на учениците, толкова време,колкото им е необходимо за урока.
Беседите показаха,че учениците ясно разбират кое поведение е приемливо и кое не, мотивирани са да използват зададените от учителите правила и норми на поведение при общуването си с останалите.
Неусетно отминаха месеците януари и февруари,когато първокласниците и второкласниците имаха важна задача: да избират своята преобладаваща емоция веднъж сутрин и втори път след приключване на учебните занятия всеки петък. Тези срещи оставиха отпечатък в съзнанието на всеки един участник като оживени и емоционални дискусии, в които децата споделяха за своите емоции и чувства по време на престоя си в училище.
Взаимодействията с тях обогатиха всеки един с нови впечатления за личността на другия, разшириха се познанията на деца и възрастни за емоциите и начините за овладяване на негативните емоции по приемлив и безопасен за всички начин.

Педагогическите специалисти от Славейковото училище продължават да работят с огромно желание и всеотдайност с малките третокласници през настоящия месец март, а след това и с учениците от четвърти клас през месец април.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus