Творците

Слави Томов представя „Генезис на западния рационализъм“ в студиите на Макс Вебер

Бургаският журналист Слави Томов ще представи книгата на Макс Вебер - „Генезис на западния рационализъм“, в Дома на писателя на 24 март от 18:00 часа. Входът е свободен.

Обединяващото заглавие на включените в книгата студии на Макс Вебер е избрано от съставителя. То изразява основния акцент на сборника: „западен рационализъм“ посочва изследователския интерес на Вебер, а „генезис“ препраща към начина, по който Вебер следва този интерес – както методологията му, така и онези културни значения, които той разкрива като притежаващи различна тежест за формирането на западния рационализъм.

„Западен рационализъм“, от друга страна, обозначава рационализиране на всички аспекти на живота – при неутрализиране на всякаква финална ценност.

Подбраните са някои от най-представителните текстове за Вебер, които са същевременно и сред най-приятните за четене. Те анализират в различни перспективи тези процеси на всеобщото рационализиране, проследявайки напрежението между различни светови сфери: религиозна, стопанска, еротична, политическа, научна, сфера на изкуството.

Макар да е вярно, че живеем в „не-Веберово време“, Веберовите принципи на генеалогична работа продължават да бъдат значим ресурс за разбирането на нашето настояще. В този смисъл текстовете в книгата са важни не просто за студенти и изследователи, а за всеки, който се интересува от повече и различни перспективи към схващането на своето „днес“. Издателство: https://kx-publishing.org/

Макс Вебер е германски юрист, икономист и социолог. Признат класик в областта на социологията и един от основателите ѝ като научна. Трудовете на Вебер продължават да оказват своето въздействие върху развитието на социологията и в наши дни.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus