Инфо за потребителя

КЕВР: Средното увеличение на тока през юли ще бъде 3%

Средното увеличение на цените на електроенергията за бита от 1 юли, дори и след изразените резерви от страна на дружествата, ще бъде в рамките на 3 процента за новия регулаторен период.

Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров пред журналисти след края на откритото заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" от 1 юли 2022 г., предаде БТА.

КЕВР предлага цената на електроенергията за битовите потребители да бъде увеличена средно с 3,3 процента в доклад за утвърждаване на цени за новия регулаторен период 1 юли 2022 - 30 юни 2023 г.

За клиентите на "Електрохолд Продажби" (ЧЕЗ) разчетите сочат увеличение с 2,39 процента, за "ЕВН България Електроснабдяване" - с 3,46 на сто, за клиентите на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" - с 4,56 процента. В тези цени са включени цената на електроенергията и цените за мрежовите услуги.

Станислав Тодоров изтъкна, че КЕВР е намалила исканото увеличение с около 100 процента от преносните оператори, като това е станало по няколко начина. От една страна таксата задължение към обществото, която всеки плащаше досега в размер на 7 лева, се премахва. В енергийния микс за бита ще се увеличи от 20 на 30 процента електроенергията, която се произвежда от АЕЦ "Козлодуй", защото е с най-ниска цена в енергийната ни система. "По-голяма част от електроенергията от АЕЦ ще отива за битовия пазар", обясни Тодоров.

На трето място се спират премиите към почти всички ВЕИ производители и ще останат само няколко соларни парка. Това дава възможност да се компенсират повишените разходи на електроразпределителните дружества и останалите разходи, които са в резултат на повишените цени.

"Битовите потребители в България оттук нататък ще получават една цена, която е съизмерима с инфлацията от около 3 процента, а не както средно за Европа с около 45 процента увеличена", заяви още Станислав Тодоров.

На въпрос на БТА председателят на КЕВР отговори, че предвиденото средно увеличение на цените на тока за битовите потребители от малко над 3 процента ще важи за целия регулаторен период от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. Дори цената на електроенергията за бизнеса да се повиши много, дори електроразпределителните дружества да поискат повишение на цените от 1 януари, Тодоров е категоричен, че не се предвижда да има ново увеличение на тока за бита в рамките на 1 година.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus