Образование

“Медицинска журналистика” е новата специалност в МУ София

Обучение по магистърската програма "Медицинска журналистика" започва от следващата учебна 2022/2023 година в Медицинския университет-София, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Факултетът по обществено здраве (ФОЗ) "Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн" към университета обявява прием по специалността, съвместно с Факултета по журналистика и масови комуникации към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Обучението е задочно, с продължителност два семестъра и е насочено към кандидати, които вече имат образователно-квалификационната степен "Бакалавър" или "Магистър", по специалностите - "Журналистика" или "Връзки с обществеността". Приемният изпит е устно събеседване, а завършването е с дипломна работа.

Концепцията е в магистратурата да се обучават студенти, които биха искали да работят като професионални журналисти в сферата на здравната и медицинската журналистика. Затова и в преподавателския екип са включени, освен университетски преподаватели, и практикуващи журналисти с ресора здравеопазване.

Това е иновативна образователна програма, която дава възможност за получаване на специфични познания както в областта на журналистиката, така и в сферата на медицината и организацията на здравеопазването. Обучението е с интердисциплинарен характер и комбинира теоретични и практически дисциплини: журналистически текст и редактиране, комуникационни техники и умения, журналистическа етика, медицинска терминология и въведение в общественото здраве, биоетика и обществено здраве, здравно законодателство, промоция на здравето и профилактика на социалнозначимите заболявания, организация на дейността на информационните агенции и др.

Записването на желаещи да се обучават в програмата е онлайн и на място, във ФОЗ "Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн" от 15 юни до 15 юли 2022 г. Приемният изпит е на 22 юли.

Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus