Градът

Социалният патронаж в Бургас търси рехабилитатор и социални асистенти

Домашен социален патронаж Бургас търси да назначи на работа рехабилитатор с 8-часова заетост. Задълженията на рехабилитатора включват провеждане на здравна рехабилитация в домовете на потребителите на социалната услуга /възрастни хора и лица с увреждания/.

Изискванията за заемане на длъжността са завършено образование за рехабилитатор или кинезитерапевт, или студенти последна година в тези специалности, като не се изисква кандидатите да имат опит. Кандидатът трябва да отговаря на условията: да е енергичен, да има желание за работа и професионално отношение в интерес на здравето на потребителите на ДСП, да работи добре в екип, както и да проявява инициативност, отговорност и коректност.

Необходимите документи за кандидатстване са заявление за кандидатстване по образец /можете да го изтеглите от тук: https://domashenpatronaj.com/careers/, автобиография /европейски формат/, копие от документи за придобита образователна степен или удостоверение от университета.

Документите се подават на ул. „Иван Богоров“ № 20, Домашен социален патронаж Бургас, до 16.00 часа.

За контакти и информация позвънете на тел.: 0879 656 613

Освен рехабилитатор, Домашният патронаж в Бургас набира и социални асистенти за гледане на възрастни хора и лица с увреждания по домовете. Всеки служител ще има задачата да се грижи ежедневно за трима потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, а с одобрените кандидати ще се сключва трудов договор.

Документите за кандидатстване трябва да се подават на ул. „Иван Богоров” № 19, всеки работен ден от 08.30 до 16.30 часа.

Доппълнителна информация можете да получите на следния тел.: 056 862 332

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus