Инфо за потребителя

Газът през ноември поевтинява с 47%

Комисията за енергийно и водно регулиране определи цената на природния газ за ноември, по която общественият доставчик "Булгаргаз" ще продава природен газ. Тя е 123,01 лева за мегаватчас.

За предходния месец октомври утвърдената от регулатора цена беше 233,36 лв./MWh, което означава, че за м. ноември природният газ поевтинява с 47%. Значително по-ниската цена за м. ноември се дължи на конкурентните ценови условия по дългосрочния договор за доставка на природен газ от Азербайджан, посочват от КЕВР.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка, съобщи БНР.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян на договорени цени по интерконектора IGB. Тези количества покриват около една трета от потреблението на страната.

Необходимото количество за ноември е осигурено и с два договора за доставка на втечнен природен газ, сключени от "Булгаргаз" след организирани тръжни процедури. Количествата природен газ, надвишаващи заявките на клиентите за ноември, ще бъдат използвани за нагнетяване в газохранилището "Чирен" и за продажба на свободния пазар.

С осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, по задълженията съгласно Програмата за освобождаване и по Плана за нагнетяване в газовото хранилище "Чирен", посочва от КЕВР..

Значително по-ниската цена за м. ноември се дължи на конкурентните ценови условия по дългосрочния договор за доставка на природен газ от Азербайджан. Цената на тези количества е формирана изцяло от котировките на петрола за период от 6 месеца назад и не зависи от динамиката на борсовите цени на европейските газови пазари. Важна роля за по-ниската цена имат конкурентните цени, получени на проведените търгове за доставка на втечнен природен газ и чувствителното намаление на борсовите индекси на международните газови пазари. Спрямо актуалните газови индекси постигнатите от "Булгаргаз" отстъпки варират между 38% и 50%.

Заради поевтиняването на газа КЕВР ще запази сегашните цени на парното и топлата вода и те няма да бъдат променяни от 1-ви януари 2023 г. Освен това утвърдената от регулатора цена на природния газ е почти двойно по-ниска от прага от 250лв. за мегаватчас за природния газ, над който българският бизнес настояваше за получаване на компенсации.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus