Бизнес

НАП ни връща пари от данъци, вижте условията

Държавната хазна може да ви върне пари, ако изплащате ипотечен кредит или имате деца под 18-годишна възраст. Има точно 10 причини да получите пари от Националната агенция за приходи. Но за да ги вземете, трябва да отговаряте на определени условия и да подадете годишна данъчна декларация за доходите, съобщава "Труд".

Данъчната кампания за обявяване на доходите от 2022 г. започва на 10 януари, обявиха от НАП. От тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция.


Данъчна декларация трябва да подадат всички, които имат облагаеми доходи извън работната заплата. Но по желание декларация може да подадат и хора, които работят само на заплата, но искат да ползват някое от 10-те данъчни облекчения, или пък искат да декларират необлагаеми доходи (например от хазарт), за да не се чудят в НАП откъде имат пари за покупка на скъпи имоти или коли.

Ако нямате нужда спешно да подадете данъчната си декларация, най-добре е да изчакате до началото на месец март. От тогава, след подаването на данни от работодатели и платци на доходи, ще бъде пусната и е-услугата за достъп до предварително попълнената декларация за доходите, която се подава с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП.

В нея автоматично ще бъдат вписани данни за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Хората само трябва да проверят дали данните са верни и да подадат декларацията онлайн. Ако човек има доходи, които не са вписани автоматично, например от наем на имот, който е даден на гражданин, а не на фирма, трябва сам да попълни данните в декларацията.

Онлайн подаването на данъчните декларации с ПИК е най-лесно и най-бързо. Освен това е безплатно, за разлика от изпращането на декларациите по пощата с обратна разписка. Но ако искате да ползвате някое от данъчните облекчения и очаквате НАП да ви върне пари, може да подадете декларацията за доходите си след 10 януари.

По принцип НАП връща полагащите ви се средства до един месец след подаване на данъчната декларация. Затова колкото по-рано изпратите формуляра, толкова по-бързо ще получите парите по банковата си сметка.

Има 10 данъчни облекчения, които може да ползвате - за намалена работоспособност, за лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване, за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и застраховки “Живот”, за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, за дарения, за млади семейства с ипотека, за деца, за деца с увреждания, за подобрения или ремонт на недвижим жилищен имот и за извършени безкасови плащания.

Част от тези облекчения може да са ползвани чрез работодателя по трудов договор. В тези случаи не е необходимо подаване на годишна данъчна декларация, ако разбира се няматe други облагаеми доходи извън работната заплата. Но част от облекченията може да се ползват само с годишната данъчна декларация.

Такова облекчение е например за млади семейства с ипотечен кредит. За да ползвате данъчното облекчение трябва да са изпълнени няколко условия - договорът за ипотечния заем да е сключен от човека, който подава данъчната декларация, или от неговия съпруг (съпруга); поне един от съпрузите да не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит; ипотекираното жилище е единствено за семейството през данъчната година.

Облекчението дава възможност годишният облагаем доход на един от съпрузите да бъде намален с изплатените лихви за първите 100 хил. лв. от ипотечния заем. Ако лихвата на банката е 2,5%, годишните лихви по заеме са 2500 лв.

Тъй като данъкът върху доходите е 10%, от хазната ще получите 250 лв. след като подадете годишната си данъчна декларация. За да ползвате облекчението към данъчната декларация трябва да приложите документ от банката за размера на платените лихви за първите 100 хил. лв. от ипотечния кредит.

Важи и за застраховки “Живот”

До 20% по-малко налози с вноски за пенсия и здраве

Намалявате данъка при покупка на стаж

Намалявате данъците си с направените доброволни пенсионни и здравни вноски, както и с вноски за застраховка “Живот”.
Годишният данък върху доходите може да бъде намален общо с до 20%, ако през миналата година сте правили доброволни вноски за трета пенсия, за здравно осигуряване или за застраховка “Живот”.

Годишният облагаем доход се намалява с до 10% с направените през годината доброволни пенсионни вноски и с до 10% с направените доброволни вноски за здравно осигуряване или застраховки “Живот”. За да ползвате облекчението е добре да вземете от пенсионната или застрахователната компания бележка за направените вноски, макар че не е необходимо те да бъдат прилагани към годишната данъчна декларация.

Ако през миналата година сте си купили стаж за пенсия, с внесените пари може да намалите годишния си облагаем доход. От 1 април миналата година минималният осигурителен доход е 710 лв.

Вноската за един месец осигурителен стаж е 19,8% от 710 лв., или 140,58 лв. Ако сте си купили максимално разрешените 5 години осигурителен стаж, сте платили 8434,80 лв. и с тях можете да намалите облагаемия си доход. Така ще намалите данък си за годината с 843,48 лв.

Пестите до 200 лв. за ремонт на дома

1% по-малък данък, ако плащате с банкова карта

До 500 лв., ако не ползвате кеш


Годишният данък върху доходите може да бъде намален с 1%, ако рядко плащате с пари в брой. За да ползвате данъчното облекчение за безкасови плащания, през миналата година трябва да сте получили облагаеми доходи, 100% от тези доходи да са получени по банков път и през миналата година с безкасови плащания да сте похарчили поне 80% от получените доходи.

Все повече хора плащат само с банкова карта или с мобилния си телефон, и те могат да се възползват от данъчното облекчение. То е в размер на 1% от годишния данък, но не повече от 500 лв.

Не е необходимо към данъчната декларация да прилагате документи, които доказват, че плащате предимно с банкова карта. Достатъчно е да подадете годишна данъчна декларация, а от НАП ще направят проверка дали посочените данни са верни. Но не е добре да лъжете, защото може да отнесете глоба. За невярно съдържание в данъчната декларация глобата е до 1000 лв.

Интересно данъчно облекчение е това за ремонт или подобрения в дома. То може да бъде ползвано за втора поредна година. Облекчението позволява годишният облагаем доход да бъде намален с до 2000 лв., дадени за труд при ремонт или подобрения в дома.

Тъй като данъкът е 10%, може да намалите дължимия налог за годишните си доходи с до 200 лв. За да ползвате облекчението трябва да имате документ от майстора, в който на отделен ред да е написана цената на труда. Облекчението може да се ползва само за едно жилище, но няма ограничения колко пъти майстори са правили ремонти в него.

Срокът за едноличните търговци е до 30 юни

Отстъпка за онлайн декларации до 31 март

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн подавате на годишната данъчна декларация и плащане на дължимия данък е до 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите от 2022 г. и плащане на дължимия данък тази година е 2 май, първият работен ден след 30 април, напомнят от приходната агенция.

Хората, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Задължително условие за ползване на данъчните облекчения е да нямате подлежащи на принудително изпълнение задължения към държавната хазна към момента на подаване на данъчната декларация. Затова преди да пуснете формуляра най-добре проверете през сайта на НАП дали имате някакви стари задължения. За целта ви е необходим ПИК или електронен подпис.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да получите от сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефоните на Информационния център на НАП 02/9859 6801 или 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.

Сумата може да се разпредели между родителите

Взимате до 1800 лeвa за три деца

Необходими са две декларации

Най-голямо е облекчението за деца. То дава възможност годишният облагаем доход за 2022 г. да бъде намален с 6000 лв. за едно дете, с 12 000 лв. за две деца и с 18 000 лв. за три и повече деца.

Допълнително за деца с увреждания годишният облагаем доход се намалява с 12 000 лв. Тъй като данъкът върху доходите е 10%, реално годишният данък върху доходите се намалява с 600 лв. за едно дете, с 1200 лв. за две деца и с 1800 лв. за три и повече деца. А за дете с увреждания намалението на дължимия данък е с 1200 лв.

Ако един от родителите е ползвал пълния размер на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания чрез работодателя, не е необходимо родителите да подават годишна данъчна декларация, ако нямат доходи извън работната заплата.

Но ако един от родителите е ползвал част от данъчните облекчения чрез работодателя, сега другият родител може да използва останалата част чрез подаване на годишна данъчна декларация. Ако облекчението въобще не е ползвано чрез работодателя, също трябва да бъде подадена годишна данъчна декларация, за да бъде ползвано.

Не е възможно родителите да разделят облекченията за деца и за деца с увреждания помежду си по равно, нито е възможно един от родителите да ползва облекчението за едно дете, а другият родител за другото дете. Но ако годишният облагаем доход на един от родителите не е достатъчен за ползване на данъчното облекчение, остатъкът може да се ползва от другия родител.

Например майка на три деца има право на данъчно облекчение в размер на 18 000 лв., но годишният є облагаем доход е 15 000 лв. В този случай тя може да ползва 15 000 лв. от облекчението, тоест да намали годишния си данък върху доходите с 1500 лв., а останалите 3000 лв. от облекчението може да бъдат ползвани от другия родител.

Данъчното облекчение за дете с увреждания е отделно от данъчното облекчение за деца. Един от родителите може да ползва едновременно и двете облекчения и, ако има само едно дете, може да намали годишния си облагаем доход с 18 000 лв. (6000 лв. за дете + 12 хил. лв. за дете с увреждания). Но е възможно един от родителите да ползва облекчението за дете, а другият родител - за дете с увреждания.

Облекченията за деца и за деца с увреждания може да се ползват и за годината, в която детето е родено и за годината, в която детето навършва 18-години.

За да ползвате облекченията за деца и за деца с увреждания, към годишната данъчна декларация за доходите трябва да подадете още един формуляр - съответно за децата и за децата с увреждания. В тази допълнителна декларация родителят записва данни за децата - имена, ЕГН, дата на раждане, кой е другият родител.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus