Инфо за потребителя

КЕВР утвърди 31% по-евтин газ за февруари

PIxabay
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за месец февруари в размер на 124,34 лева за мегаватчас (MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Намалението на цената с 31 % спрямо януари има ключово значение за топлофикационните дружества, индустрията и крайните потребители, цените на парното отопление остават без промяна до края на отоплителния сезон, посочват от енергийния регулатори.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Решението на КЕВР беше взето след извършен анализ на внесените днес от "Булгаргаз" актуални данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB) на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан, като тези количества покриват 29,17 % от потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

След организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г., "Булгаргаз" е сключил за февруари три договора за доставка на втечнен природен газ (LNG) с търговци от региона. В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от хранилището в "Чирен".

С осигурените количества природен газ за февруари се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, посочва КЕВР.

Утвърдената от регулатора цена от 124,34 лв./MWh (или 63,57 евро/MWh) е с 31% по-ниска от цената за януари, която беше в размер на 179,33 лв./MWh. Основен фактор за това е намалението на борсовите индекси на международните газови пазари в резултат на мекото време и високата запълняемост на европейските газови хранилища. Снижаването на борсовите котировки даде възможност общественият доставчик виртуално да нагнети в хранилището в Чирен природен газ на значително по-ниски цени, което оптимизира ценовите равнища на съхраняваните количества. В резултат на това е намалена цената на синьото гориво от "Чирен", което е ценообразуващ елемент в общия микс, и е постигнато снижаване на крайната цена за м. февруари.

"Намалението наКомисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за месец февруари в размер на 124,34 лева за мегаватчас (MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Намалението на цената с 31 % спрямо януари има ключово значение за топлофикационните дружества, индустрията и крайните потребители, цените на парното отопление остават без промяна до края на отоплителния сезон, посочват от енергийния регулатори.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Решението на КЕВР беше взето след извършен анализ на внесените днес от "Булгаргаз" актуални данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка.

"Булгаргаз" предлага с близо 31% по-ниска цена на газа за февруари от 124,35 лв./MWh
В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB) на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан, като тези количества покриват 29,17 % от потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

След организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г., "Булгаргаз" е сключил за февруари три договора за доставка на втечнен природен газ (LNG) с търговци от региона. В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от хранилището в "Чирен".

С осигурените количества природен газ за февруари се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, посочва КЕВР.

Утвърдената от регулатора цена от 124,34 лв./MWh (или 63,57 евро/MWh) е с 31% по-ниска от цената за януари, която беше в размер на 179,33 лв./MWh. Основен фактор за това е намалението на борсовите индекси на международните газови пазари в резултат на мекото време и високата запълняемост на европейските газови хранилища. Снижаването на борсовите котировки даде възможност общественият доставчик виртуално да нагнети в хранилището в Чирен природен газ на значително по-ниски цени, което оптимизира ценовите равнища на съхраняваните количества. В резултат на това е намалена цената на синьото гориво от "Чирен", което е ценообразуващ елемент в общия микс, и е постигнато снижаване на крайната цена за м. февруари.

"Намалението на цената на природния газ с близо 30 % е много благоприятен фактор с ключово значение за потребителите на парно отопление, топлофикационните дружества, индустрията и крайните потребители на синьо гориво. С оглед на утвърдената по-ниска цена Комисията няма да предприеме действия за повишаване на цените на топлинната енергия до края на отоплителния сезон и те се запазват на сегашните нива", заяви председателят на Комисията Иван Иванов на проведеното открито заседание на 27-и януари.с близо 30 % е много благоприятен фактор с ключово значение за потребителите на парно отопление, топлофикационните дружества, индустрията и крайните потребители на синьо гориво. С оглед на утвърдената по-ниска цена Комисията няма да предприеме действия за повишаване на цените на топлинната енергия до края на отоплителния сезон и те се запазват на сегашните нива", заяви председателят на Комисията Иван Иванов на проведеното открито заседание на 27-и януари, предава БНР

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus