Култура

В навечерието на Националния празник 3 март, исторически музей в Бургас показва изложбата „Спасеният църковен архив на село Факия“

Изложбата представя историята на село Факия, съхранена в архива на местните енорийски свещеници в следосвобожденския период: от края на XIX в. – 60-те години на XX в.

Архивът, съвсем естествено беше прибран от служителите на ОИМ – Средец, които при една експедиция в Странджа констатират, че е в окаяно състояние и се намира в среда, крайно вредна за оцеляването му. Днес, спасен, почистен, прибран на сигурно място, този набор от документи разкрива една пъстра картина за живота на селото. Проучването на църковните архиви открива нови възможности пред историческата наука, пред краезнанието, а правилното им съхраняване ще пази дълго паметта за хората, за техния бит и култура, за техните нрави и морал, които винаги могат да служат за пример на идните поколения.

Темите, които са представени, са от ежедневието на свещениците, църква и църковна мрежа, училището и свещениците, държава и църква: Свещеникът възприема своята професия преди всичко като призвание, като служба на Бога и хората. В миналото това е една от най-значимите фигури в обществото: духовен водач, пазител на етичните, морални норми. Особено важна е неговата роля на просветител. Разнообразното архивно богатство допълва този образ с детайли от живота на селския поп, с трудности и изпитания пред които е изправен, механизмите за опазването на ценностната система на хората от енорията. Църковният архив, освен за делата на институцията, дава сведения и за стопанския живот в селото и енорията, обогатявайки икономическата картина на района.

Откриването на изложбата ще се състои на 2 март 2023 г. от 16:45 ч. в Исторически музей-ул. ‘‘ Лермонтов ‘‘ 31.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus