Несебър

Несебър ще реализира проект за укрепване на общинския капацитет по европрограма

Несебър ще реализира Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Несебър“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият размер на безвъзмездното финансиране е 61 932 лв. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Целта е да се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Несебър. Предоставянето на интегрирана подкрепа на общината, в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по – ефективна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината. Проектът предвижда да се обособи гише за обслужване във фронт-офис, на което гражданите ще получават информация за:

– съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;

– условията за заплащане и пълно и частично освобождаване от заплащане на такса за ползване на социални услуги;

– извършване на предварителна оценка на потребностите от социални услуги;

– съдействие и консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги;

– насочване за ползване на социални услуги.

Целевата група, обхваната от проектното предложение са служители от институции/организации/ администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на социални и интегрирани здравно-социални услуги, които чрез организиране на обучения, ще повишат компетенциите си, с което ще се осигурява плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ, както и ще се гарантира предоставянето на по-ефективни и качествени услуги за жителите на територията на общината.


viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus