Царево

Кметът на Царево даде старт на реконструкцията на ВиК мрежата на село Лозенец

Нов резервоар за питейна вода и две канално-помпени станции ще бъдат изградени в Лозенец.

С първа копка и водосвет започна изпълнението на проект „Обособена позиция 4 – Реконструкция на ВиК мрежата на с. Лозенец“, с възложител ВиК Бургас ЕАД и изпълнител ДЗЗД „Воден Проект Югоизток“.
Стартът на строително монтажните дейности бе даден от - инж. Георги Лапчев кмет на община Царево и областният управител проф. д.н. Мария Нейкова. На първата копка присъстваха директорът на ВиК – Бургас инж. Ганчо Тенев, представители на изпълнителя, Председателят на ОбС Царево - г-жа Таня Янчева, заместник кметовете на общината г-н Марин Киров, г-н Георги Стоянов, г-жа Женя Гандиева - кмет на с. Лозенец, журналисти и други.Стойността на проекта е 6 164 053,03 лева без ДДС, със срок на изпълнение 820 дни (120 дни проектиране + 700 строително-монтажни работи).

Целта на реализирането на проекта е да се постигне съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, повишаване на ефективността на системите и съоръженията, както и по-устойчиво използване на водните ресурси.

Приоритетност на инвестицията е гарантиране качеството и количеството на водите за питейно-битово нужди, подобряване ефективността на водопроводната мрежа, сигурността на водоподаването и намаляване загубите на вода. По отношение на канализацията ще се постигне подобряване на събирането и отвеждането на отпадъчните води, намаляване на инфилтрираните води, повишаване ефективността при пречистването на отпадъчните води, защита на околната среда от ексфилтрация.

При изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изградена втора камера V=2500м3 на напорен резервоар на с. Лозенец. община Царево, област Бургас. Ще се изгради нов канализационен тласкател от КПС 1 Лозенец до ПСОВ Лозенец в с. Лозенец с обща дължина 1625м, както и нов канализационен тласкател до ПСОВ Китен и реконструкция на КПС в ПСОВ Лозенец с обща дължина на тласкателя е 5974м.viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus