Градът

Община Бургас кандидатства със 7 проекта по ПВУ за въвеждане на мерки по енергийна ефективност в обществени сгради

Община Бургас кандидатства със седем проекта по Плана за възстановяване и устойчивост, с които се цели да бъдат въведени мерки за енергийно обновяване в публични сгради за административно обслужване, култура и спорт.

Първото проектно предложение има за цел да се направи модернизация и да бъде повишена енергийната ефективност в 10 сгради, в които се помещават читалища и се развива културно-просветна дейност. Предвижда се сградите да достигнат клас на енергопотребление А чрез прилагане на интегрирани енергоспестяващи мерки. Планираните дейности включват въвеждане на мерки за енергийна ефективност по сградите, ограждащи елементи и инсталации и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Читалища, предвидени за модернизиране и енергийно обновяване, са:

НЧ „Паисий Хилендарски 1928“ – „Меден рудник“;

НЧ „Христо Ботев 1937“ - кв. „Победа“;

НЧ „Съгласие 1905“ – Българово;

НЧ „Просвета 1927“ - „Долно Езерово“;

НЧ „Пробуда 1880“ – Равнец;

НЧ „Изгрев 1909“ - Изгрев;

НЧ „Ангел Димитров 1929“ – „Сарафово“;

НЧ „Светлина 1928“ - Брястовец;

НЧ „Пробуда – 1929“ - кв. „Братя Миладинови“, ул. „Дрин“;

НЧ „Обнова – 1923“ - „Ветрен“.

Вторият проект, подаден от Община Бургас по Плана за възстановяване и устойчивост, има за цел да се подобри средата в Младежкия културен център. Проектът е озаглавен „Енергийно обновяване на публична културна инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Младежки културен център – град Бургас (ул. „Уилям Гладстон“ № 39)“.

С други два от подадените проекти Община Бургас планира да направи енергийно обновяване публична спортна инфраструктура.

Проектите с тази цел са:

- „Енергийно обновяване на сграда - закрит плувен басейн в ПИ 07079.651.72, УПИ I, кв.135 по плана на РЦ "Меден рудник", гр. Бургас“;

- „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Спортна зала „Нефтохимик”, к-с Лазур, гр. Бургас“.

Три от подадените от Община Бургас проекти имат за цел енергийното обновяване на административни сгради:

- Проект „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда с адрес: гр. Бургас, ул. Шейново №24“ – предвижда внедряване на ЕСМ в сградата на бившия Профсъюзен дом

- Проект „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда с адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков“ до бл.49“ – предвижда енергийно обновяване на ЦАУ „Освобождение“.

- Проект „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, собственост на Община Бургас“. Той предвижда внедряване на мерки за енергийно обновяване на седем общински сграда: ЦАУ „Възраждане“, административна сграда на бившия „Нармаг“ на ул. „Конт Андрованти“ и кметствата в Маринка, Твърдица, Димчево, „Горно Езерово“ и „Черно море“.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus