Общество

Обществено обсъждане на проекта на Плана за устойчива градска мобилност на Община Бургас 2021-2031 ще се проведе днес

Във връзка с разработването на План за устойчива градска мобилност на Община Бургас 2021-2031 и в съответствие с Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания от Община Бургас, отправяме покана към жителите на община Бургас, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на проекта на Плана, което ще се проведе на 07.07.2023 г. от 16:00 часа в залата на Общински съвет – гр. Бургас, Културен дом НХК.

Целта на обсъждането е да бъде взето под внимание мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни при изготвяне на окончателния вариант на Плана за устойчива градска мобилност на Община Бургас 2021-2031.

Становища и предложения по проекта на Плана могат да се правят по време на общественото обсъждане, до изчерпване на всички въпроси.

Документът може да бъде разгледан на следния адрес: https://www.burgas.bg/bg/obshtestveno-obsazhdane/pokana-za-uchastie-v-obshtestveno-obsazhdane-na-proekta-na-plan-za-ustoychiva-gradska-mobilnost-na-obshtina-burgas-2021-2031

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus