Несебър

Съобщение на Община Несебър

Община Несебър уведомява родителите на деца, родени през 2016 и 2018 г., че през учебната 2023/2024 година децата подлежат на задължително предучилищно и училищно образование, както следва:

Децата, родени през 2018 г. подлежат на задължително предучилищно образование съгл. чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Децата, родени през 2016 г. подлежат на задължително училищно образование съгл. чл. 8, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

На родители, които не запишат и не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължително предучилищно или училищно образование, се налагат санкции съгласно чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus