Несебър

Община Несебър ще разкрие дневен център за хора с увреждания

Община Несебър планира да разкрие нова социална услуга - Дневен център за хора с увреждания с капацитет 30 потребители. Центърът ще предоставя грижа и обслужване на лица в неравностойно положение и техните семейства с помощта на специализиран персонал – медицински работници, рехабилитатори и др. За нуждите на центъра ще бъде закупен автомобил, оборудван по съответни стандарти, за превозване на помощни средства за придвижване.

Това обяви днес кметът на Община Несебър Николай Димитров на среща с председателя на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев, Георги Колев – председател на Съюза на инвалидите в България, Чана Кирякова - председател на Регионалната организация на съюза в Бургас и членове на общинския клуб на хората с увреждания – гр. Обзор. Обсъдени бяха още възможностите за предоставяне на транспортни услуги за инвалиди в рамките на общината и извън нея, пътната безопасност и разширяване на зоните с достъпна среда за хора с увреждания и др.

Представителите на обзорския клуб на инвалидите изказаха благодарност за работата на общината, която се включва активно във всеки проект, насочен в подкрепа на хората с увреждания и влага собствени средства в редица социални дейности.

Повод за срещата бе откриващият се днес в Обзор Фестивал на изкуството и спорта - мостове на партньорството, чиято цел е да даде поле за изява на спортните способности и таланти на хора в неравностойно положение.

По време на разговора кметът Димитров заяви съпричастността си към всяка инициатива, която стимулира интеграцията и предоставя възможност на хора в неравностойно положение да демонстрират своите качества и умения, да бъдат активни, да дават своя принос към обществения живот и да бъдат равноправни участници в социалните процеси.

Г-н Димитров припомни, че община Несебър има традиции в организацията и провеждането на събития с международно участие на хора с увреждания. Фестивалът „Несебър без граници", който се провеждаше в Несебър в продължение на няколко години, обедини местната общност и спомогна за процесите на социалното включване, солидарност и зачитане на творческите умения и способностите на всеки отделен участник в събитието.

Община Несебър ще продължава да подкрепя инициативи, целящи да насочат общественото внимание към социалното включване, солидарността и зачитане на уменията и способностите на хората с увреждания.

Част от дългосрочната социална политика на общината включва институционалната подкрепа към хората с увреждания и материална издръжка на местните клубове на инвалидите.--

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus