Бизнес

Предложение: Сериозно увеличение на данъците и осигуровките върху гражданските договори

Сериозно увеличение на данъците и осигуровките върху гражданските договори от 2024 г. Това предлагат от финансовото министерство.

БНТ провери как се приема идеята.

Изменения в данъчното законодателство може да отнемат правото за намаляване на годишната данъчна основа с 25% за признати разходи за дейността по граждански договори. В същото време хората биха внасяли с до 5% повече за осигуровки. Работодатели и синдикати не одобряват предложението.

"Напротив създава се възможност нa правоприлагащите органи на НАП да тълкуват всяко едно правоотношение по свой начин тук се ограничават според нас възможностите на отношенията между служител и работодател, които касаят изцяло граждански правоотношения а не трудови", каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ.

"Има две основни тези, които противоречат на здравия разум. Ако аз съм на граждански договор и извършвам разход за това, че си извършвам разходи със собствени сили и средства. и не ми се признава този разход, инстинктивно аз ще преминава към друга форма или друг договор или ще трябва да регистрирам фирма", посочи Атанас Кацарчев, главен икономист в КТ "Подкрепа".

Водещ мотив зад законопроекта е да се разкрият трудови правоотношения прикрити с граждански договори, но не става ясно какви биха били приходите, ако изменението стане факт.

"Не може да променяш данъци, без поне в мотивите или оценката на въздействието да напишеш колко приходи очакваш. Приходите миналата година от подоходно облагане извън трудови правоотношения е извън 500 млн. но пък тук МФ отчита и свободни професии и творчески и т.н., а засегнати са по-малко конкретно гражданските, така, е под половината от тези 500 милиона", коментира Петър Ганев, старши изследовател в ИПИ.

Предприемачите искат предвидима данъчна политика - обратното може да доведе до отлив на инвестиции и забавяне в икономическия растеж, какъвто вече се наблюдава в ИТ сектора, където гражданските договори са нещо обичайно.

"Много хора започват да работят на граждански договори, тъй като това е една от най-лесните първоначални начини да бъдат сами предприемачи, самонаети и да си плащат данъците. Но това да не се признава съответно направените разходи да се приспадат съответно и да се надуват и завишат осигуровки, които са форма на застраховка е чисто и просто увеличаване на техните данъци", каза Пламен Цеков, предприемач, член на Българската предприемаческа асоциация.

Действащото трудово законодателство не предвижда гъвкавост относно работното време и взаимоотношенията между бизнеса и служителите, посочват работодателите.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus