Бизнес

Експерти: Компаниите в България са готови да плащат по 20 000 лева месечно на ИТ специалисти

При почти всички фирми, които обявяват възнаграждение, го правят не като точна сума, а като диапазон

Заплатите на ИТ специалистите у нас са в изключително широки граници, показват данните от обявите в сайт, собственост на компанията DEV.BG.

Възнагражденията в него варират от 800 лева до 20 000 лева. Разликата се дължи на различните нива на специалистите – от такива без опит, до ръководители на екипи, както и на разнообразието от подсегменти в бранша, коментират от компанията, предаде БТА.


За пръв път DEV.BG публикува агрегирани данни за нивата на възнаграждение в сектора, които са изчислени на база обявените работни позиции със заплата. Проучването отразява нивата на заплащане през 2023 г. и само по обявени от компаниите реално отворени позиции. Посочените суми са нетни в лева към октомври 2023 г., т.е. при промяна на максималния осигурителен праг тези стойности подлежат на промени.

Наблюденията на DEV.BG сочат, че понякога компаниите, чиито обяви съдържат информация за възнаграждението, са и тези, които предлагат по-високи заплати. Това означава, че средните стойности в проучването може да са по-високи от реалните средни стойности на заплащане в бранша. Освен това все още малък брой работодатели (под 10 на сто) посочват нивата на заплащане в обявите си, поради което DEV.BG не публикува информация за някои роли, технологии и нива на опит, за които е налице по-малък обем данни.

Трябва да се подчертае още, че при над 90 на сто от позициите с обявено възнаграждение, заплатите са представени не като точна сума, а като диапазон – най-ниско и най-високо възможно възнаграждение за съответната позиция. Затова и данните са представени като средно аритметично и като медиана.

Данните показват, че засилващото се търсене и ограничено предлагане на DevOps професионалисти е отразено и в нивата на заплащане. Сред водещите подсегменти по размер на нетната заплата, според данните на DEV.BG, влизат Mobile development (7000 - 10 000 лв. за Senior level с 5+ години опит) и С/С++/Embedded ролите (6000 - 11 000 лв. за Senior level с над пет години опит).

При специалистите без опит диапазонът на заплатите е много широк - най-ниското ниво на обявена заплата е 800 лева, а най-високото е 6000 лева. Въпреки че тази разлика звучи впечатляващо, от DEV.BG допускат, че най-ниската сума е предложение на компания с нетехнологична основна сфера на дейност, която не познава пазара и търси ИТ професионалист за пръв път. Тази в горно ниво на диапазона на заплащане от 6000 лв. пък е вероятно да включва изисквания, които човек без опит реално не може да покри

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus