Травел портал

БРТК: Летният туристически сезон през 2023 година по-силен от 2022 г.

Летният туристически сезон през 2023 година беше по-силен от този през 2022 година. Заложените очаквания за ръст от 20 на сто в началото му бяха твърде оптимистични и не се сбъднаха, но въпреки това резултатите от сезона следва да се считат за положителни. Това посочва в свой анализ Бургаската регионална туристическа камара (БРТК). Оттам отчитат, че продължава бавното възстановяване на организирания чартърен туризъм, който остава най-важната част от туристическия микс в региона.

"Видимо през последните години, индивидуалният туризъм не може да запълни тази празнина поради доста фактори, но най-вече голямата леглова база по Черноморието и ограниченото и непостоянно търсене през месеците май, юни и септември. За поредна година се забелязва късен старт на сезона и бавно раздвижване на пазара. Организираният чартърен туризъм в периода май и юни има да наваксва доста, за да се доближи до обемите от преди пандемията, а търсенето при индивидуалния туризъм е доста ограничено в този период, който не е толкова популярен за пътувания сред българи и румънци", посочват от камарата.

Данните за дейността на местата за настаняване, комбинирани с данните за пристигналите пътници на летище Бургас, очертават някои интересни моменти, посочват от БРТК. "Голяма е значимостта на румънските туристи, които най-често пътуват със собствен транспорт. Именно те би следвало да са основният фактор, който компенсира големия спад на Летище - Бургас от 37 на сто спрямо 2019. Другият положителен фактор през този летен сезон е задържането на българските туристи на нивата от 2022 година и много над тези от 2019-та", обобщават от туристическата камара в Бургас.

Като негативни моменти през лято 2023 от организацията отбелязват честото отрицателното представяне на българското Черноморие в различни медийни канали и акцента върху единични проблемни случаи. Именно тези случаи оказаха негативно влияние върху нагласите по-скоро на българските туристи и в по-малка степен на чуждестранните туристи, отчитат експертите на камарата.

"Към тези фактори можем да добавим и слабата и закъсняла маркетингова активност от страна на държавата за реклама на летния ни туризъм. Продължаващата ескалираща инфлация носи завишени разходи за труд, материали и услуги, което неминуемо намалява маржа на печалбата на бизнеса в сектора на туризма. Повишените приходи, отчетени от местата за настаняване, не могат да наваксат и компенсират всички увеличени разходи. Туристическият бизнес не може да си позволи да увеличи автоматично цените си с повишението на разходите си, тъй като тогава се губи конкурентоспособност и търсенето намалява, особено в "крилата" (по-малко натоварените летни месеци, бел. ред.) на сезона. При така увеличената себестойност на туристическия продукт през последните години започваме да губим нашето ценово конкурентно предимство пред дестинации като Турция, а вече и Португалия", посочват от БРТК.

Какво показват числата за летен сезон 2023?

Посрещнати на бургаското летище са 867 000 пътници в сравнение с над 1 385 000 през 2019 година, показа справка на БТА. Липсата на полети от Русия, Украйна и Беларус носи спад на полетите към и от Бургас с около 285 000 пътници. Според анализа на БРТК като положителни се отчитат данните за крилата на сезона, като през месеците юни и септември е отчетен ръст на пътниците от над 20 на сто спрямо миналата година.

"Имаме пореден силен сезон за пазар Полша, който отново e лидер на Летище Бургас, както и през 2022 г., и отговаря за една четвърт от всички пристигнали пътници през лятото. Вторият по значимост пазар Великобритания регистрира лек спад от 2 на сто спрямо 2022 г., но по-притеснителното е, че не наваксва изоставането си от 2019 г., като спадът е 37 на сто“, отчита Бургаската регионална туристическа камара.

Другите основни пазари - Чехия и Германия, запазват обемите си от 2022 година, като отчитат слаб ръст от 3 на сто. Израел, който е друг основен пазар за бургаското летище, регистрира ръст от 13 на сто спрямо 2022 година. Ръст спрямо миналата година отчитат и пазарите: Словакия (47 на сто), Унгария (27 на сто), Австрия (13 на сто), Ирландия (38 на сто) и Литва (174 на сто). Според данните на националната статистика, броят на местата за настаняване и съответно леглата в Бургаска област през месеците юли и август 2023 година се увеличават с между 6 и 7 на сто спрямо 2019 година, като увеличението спрямо миналата е едва 2 на сто.

По най-важният показател за дейността на местата за настаняване, а именно броят на реализираните нощувки, се отчита ръст от 6 на сто спрямо 2022 година.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus