Бизнес

След проверки: Шефове изплатиха 2,2 млн. лева заб(р)авени заплати

Това се случи по време на извънредна кампания на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, насочена към предприятия, в които в предходни периоди е установявано забавяне на заплати. Основната ѝ цел беше да се намали размерът на установените, но неизплатени дължими трудови възнаграждения в предприятията, които са обхванати от контролната дейност на Агенцията. Сумата на установените забавени възнаграждения по време на кампанията е 2 млн. лв, съобщиха от ГИТ.

Органи на Инспекцията по труда извършиха 417 проверки, почти половината от които в обекти на контрол извън областните центрове. Проверените предприятия са предимно микро- и малки, с 13 200 работници и служители. Констатирани са общо 2349 нарушения на трудовото законодателство.

Установените нови нарушения по заплащането на труда са 724, основна част от които отново са свързани със забавяне на изплащането на дължими трудови възнаграждения – общо 498. На следващо място са констатираните нарушения по работното време, почивките и отпуските – 208. Има 20 случая на работници, полагащи труд без сключени писмени трудови договори.

Най-често неизплащането на трудови възнаграждения засяга предприятия, които не развиват дейност или са я прекратили, както и такива в процедура за обявяване в несъстоятелност. Възнаграждения и обезщетения бавят и работодатели, които нямат финансови средства поради междуфирмена задлъжнялост, липса на оборот, наложени запори и други. Честа причина са и споровете между страните по трудово правоотношение във връзка с полагане на нощен и извънреден труд и труд на официален празник. Друга причина е прехвърляне на дружеството на безимотни лица или собствеността е на граждани на трети страни, което възпрепятства предприемането на принудителни административни мерки.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus