Инфо за потребителя

Омбудсманът изготви кратка инструкция как да се потърси компенсация от електроразпределителните предприятия

Омбудсманът Диана Ковачева изготви кратка инструкция как да се потърси компенсация за причинени неудобства и претърпени вреди от електроразпределителните предприятия, съобщиха от пресофиса на омбудсмана. Изработването на инструкция се налага заради многобройните запитвания на граждани от цялата страна, пострадали от липсата на ток часове и дни наред.

Омбудсманът предупреждава, че гражданите могат да подадат жалба или сигнал към съответното електроразпределително предприятие (ЕРП). Освен това, всеки, който смята, че е ощетен и всеки, който има допълнителни вреди, може да ги претендира и по съдебен ред.

Диана Ковачева отново настоява министърът на енергетиката и КЕВР да проверят дали електроразпределителните дружества са изпълнили своите задължения за поддръжката на мрежата и на сервитутните зони (неокастрените дървета, които скъсаха електрическите кабели). Според омбудсмана заради неизпълнение на тези задължения стотици хиляди хора са останали без светлина и топлина.

„Не бива в никакъв случай да се допусне електроразпределителните дружества да се скрият зад общите си клаузи за непреодолима сила. Те имат задължение да си поддържат мрежите, да кастрят клоните на дърветата, така че да не късат кабелите, когато се натрупа сняг. Някой не си е свършил работата и не е справедливо институциите, в лицето на КЕВР и министерството на енергетиката, които трябва да направят проверка, да си прехвърлят топката“, смята омбудсманът.

От пресцентъра на обществения защитник разпространяват инструкция за получаване на компенсация от електроразпределителни предприятия за оставане за продължителен период без електрозахранване (в конкретния случай - вследствие на обилните снеговалежи от 25 ноември 2023 г.)

Според Общите условия на договорите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на трите електроразпределителни дружества в страната („Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, „Електроразпределение Север“ АД и „Електроразпределение Юг“ ЕАД) се дължи неустойка в размер на 30 лв., ако обект на клиент остане без снабдяване с електрическа енергия по вина на съответното дружество повече от 24 часа.

Дължи се допълнителна неустойка в размер на 20 лв. за всеки започнал период от 12 часа, през който клиентът е без снабдяване с електрическа енергия, ако преустановяването на снабдяването с електрическа енергия е с продължителност над 36 часа.

За клиентите на „ЕРП Север“ срокът започва да тече след получаването от страна на електроразпределителното дружество на уведомление от клиента за прекъсването.

Ако клиент остане повече от 24 часа без електрозахранване по вина на съответното дружество, той може да подаде до енергийното предприятие сигнал или жалба и да претендира неустойка, посочват от пресцентъра на омбудсмана.

Могат да се подават и колективни искове при увреждане на колективни интереси на хората, например от едно населено място, квартал и т.н. Може да се подаде иск и за обезщетяване на вредите, причинени на колективните интереси на гражданите, исковете могат да се завеждат от представителни сдружения на потребителите.

Искове могат да се завеждат и при претърпяна конкретна щета в резултат на преустановяване на електрозахранването, напр. повреден електрически уред.

В петък министърът на енергетиката съобщи, че в 126 населени места има проблеми с електрозахранването след усложнената метеорологична обстановка в страната. Относно компенсациите за абонатите, останали десетки часове без ток, министърът каза тогава, че това е нещо, което трябва да се провери и уточни в отношенията между абонатите и съответния доставчик на услугата.

БТА

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus