Имоти

Данъчни промени за собствениците на имоти в Гърция

Поредица от промени в данъчното третиране на собственици на имоти идват от началото на 2024 г. в Гърция. Повечето от тях са насочени към по-добро и по-бързо обслужване на гражданите. Така тези, които управляват повече от два имота, ще бъдат третирани от данъчната служба като предприемачи.

Две са основните посоки, които ръководят рамката на промените. Едната е да улесни процеса на прехвърляне или придобиване на имот за данъкоплатеца, като значително намали времето, необходимо за това, както и обема на необходимите оправдателни документи. Другата е свързана с необходимостта от данъчна справедливост. При краткосрочните наеми се прави опит да се приравнят тези имоти с хотелските, доколкото това е възможно.

Прехвърлянето на собственост вече ще бъде задължително с използването на банкови инструменти. Всеки договор, записващ авансово, частично или пълно плащане в брой, ще се счита за невалиден и непрехвърляем. Мярката вече е в сила, но тъй като тези, които са подписали предварителен договор и са дали паричен аванс, получават възможност да продължат целия процес до завършване на акта за прехвърляне, регламентът ще влезе в сила през 2024 г. и ще засегне всички ходове, направени от нулева основа, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Въз основа на новото законодателство се предоставят стимули с по-голямо намаление на данъците за обновяване на имоти. Разходите за закупуване на стоки и получаване на услуги, свързани с енергийно, функционално и естетическо обновяване на сгради, намаляват, разпределени по равно за период от пет години.

Физическите лица, които притежават три или повече имота под краткосрочен наем, ще трябва да започнат бизнес, да водят счетоводство и да издават данъчна информация. Също така, както е естествено за всички самоосигуряващи се, те ще бъдат начислени с предвидените осигурителни вноски, данък върху дейността и ДДС от първия имот.

Увеличаване на глобите за нерегистрация в Регистъра на имотите за краткосрочно наемане: Глобата за нерегистрация в Регистъра на имотите за краткосрочно наемане, която в момента е хоризонтална, възлиза на 5000 евро и се налага на управителя, независимо дали той е принципал, бенефициент или трета страна, вече ще се определя на 50% от брутния доход на последната данъчна година и съгл. минимум 5000 евро.

Въз основа на новия режим Имотният регистър ще информира общината, която от своя страна ще проверява дали има дълг и ако има, дългът ще бъде потвърден и събран чрез данъчната служба. По този начин собствениците и купувачите на имоти няма да страдат по опашки в общинските служби.

След уведомяване всеки дълг по Такса за недвижими имоти се потвърждава и събира от отговорния лицензодател на приобретателя в съответствие с приложимите разпоредби в Касовата служба на Общината бенефициент.

Премахва се многократното представяне на извадка от кадастрална схема в случай на разделени имоти, разположени в рамките на един и същи парцел. Ако някой се интересува от закупуване на отделни хоризонтални имоти в жилищна сграда, той трябва да приложи към договора три извлечения от кадастралния парцел, показващи абсолютно същия парцел на съответната цена.

Електронно досие за недвижими имоти: Успоредно с въвеждането на електронно досие за недвижими имоти, събирането на документи ще се извършва от нотариуса, който изготвя прехвърлянето на недвижими имоти след упълномощаване на страните. Нотариусът, упълномощен от купувача и продавача на имота, се задължава да събира удостоверенията по електронен път чрез платформата e-Transfer, която „върви“ на публичния цифров портал gov.gr. Чрез новата платформа всички подкрепящи документи, необходими за извършване на покупко-продажба, ще бъдат събрани по електронен път в рамките на 24 часа.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus