Несебър

4 училища от Община Несебър кандидатстват по програма за ремонт на спортни бази

Четири учебни заведения от Община Несебър кандидатстват по „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2026 г.", финансирана от МОН. Проектите са:

- Изграждане на физкултурен салон в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Гюльовца, общ. Несебър;

- Изграждане на физкултурен салон в ОУ "Геори С. Раковски", с. Оризаре, общ. Несебър;

- Преустройство на физкултурен салон в СУ "Любен Каравелов", гр. Несебър;

- Изграждане на нова спортна площадка /основен ремонт на спортната база в Обединено Училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Обзор.

Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища ще бъде разгърната в периода 2024 - 2026 г. Целта й е създаване на оптимални условия за провеждане на учебните часове по физическо възпитание чрез модернизация на спортната база в училищата. Това ще насърчи активността и здравословния начин на живот сред подрастващите и ще популяризира физическото възпитание като част от учебния процес.

В резултат от дейностите по програмата се очаква понижаване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Ще се благоприятства създаване на навици и умения към спорт от ранна ученическа възраст и ще се подкрепят дейностите по превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотици сред младите хора.

Друг важен аспект в целите на програмата е стимулирането на двигателната активност и преодоляване на неблагоприятните последици от от липсата на движение сред учащите се.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus