Бизнес

Експерти от МРРБ запознаха бургаския бизнес с възможностите за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество

В Експо център „Флора Бургас“ се проведе информационен ден за потенциални кандидати по Трета покана по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ по Програмата за трансгранично сътрудничество (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Турция 2021-2027, организиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството с подкрепата на Община Бургас.

Експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството представиха подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата, допустимостта на кандидатите, дейностите, разходите, практически насоки за успешно разработване на проектните идеи и попълване на необходимите документи за кандидатстване.

Събитието премина при голям интерес. Присъстваха представители на български малки и средни предприятия в сектора на производството и услугите, както и представители от Къркларели, Турция. По време на срещата бяха задавани въпроси от страна на присъстващите, което породи оживена дискусия.

Основната цел на проявата е подпомагането на бизнеса в намирането на партньори за участие в проектите, което е задължително условие за кандидатстването по програмата.

Общата цел на програмата е укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион България-Турция, като се предостави подкрепа за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, дигитална и зелена трансформация и разширяване на достъпа и подобряване на качеството на услугите от общ интерес. Това включва още намаляване на замърсяването и негативните ефекти от изменението на климата, както и подкрепа за съвместни действия за институционално сътрудничество за укрепване на доброто управление на миграцията в трансграничния район.

Фирми, които проявяват интерес и отговарят на условията, могат да кандидатстват. Подробна информация за проекта можете

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus