Несебър

Информационен ден на тема ,,Права и задължения на родителите‘‘ в Оризаре

Проведе се първият от серия информационни дни с родителите на учениците от Основно училище ,,Георги Стойков Раковски‘‘ – Оризаре, на тема ,,Права и задължения на родителите‘‘. Проявата е по проект ,,Успех за теб“, дейност 2 ,,Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“.

Катерина Райкова и Елена Димова – социални работници към отдел ,,Закрила на детето, Дирекция ,,Социално подпомагане‘‘ – Поморие, информираха родителите за всички процеси на социално подпомагане, за всички последствия, които биха се случили в момент на невнимание към децата.

Г-жа Паунка Стоева, директор на училището, говори обширно за правата и задълженията на родители и ученици на ниво училище. Тя разясни и какво е училищна общност. Директорът припомни за родителските наказания при допуснати 5 отсъствия по неуважителни причини.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus