Несебър

Започва строителството на нова спортна инфраструктура в три училища в Община Несебър

Три учебни заведения от Община Несебър са одобрени за финансиране по „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г." на Министерството на образованието и науката.

Одобрени са следните проекти:

1.Изграждане на физкултурен салон в ОУ „Св. св. Кирил и Методий", с. Гюльовца, общ. Несебър.

Одобрено финансиране от програмата 926 600 лв., собствено финансиране 33 600 лв.

Предвижда се физкултурният салон да се изгради като едноетажна постройка към съществуващото училище, свързан с топла връзка към учебната сграда с РЗП – 374,59 кв.м. Физкултурния салон е с площ 161 кв.м и височина 5 м. Предвидени са мъжка и женска съблекалня, към всяка от които ще има баня с по 4 клетки и умивалня с WC. Учителският кабинет е със самостоятелен санитарен възел и душ, проектирани са и две складови помещения за инвентар.

2.Изграждане на физкултурен салон в ОУ „Г. С. Раковски", с. Оризаре, общ. Несебър.

Одобрено финансиране от програмата 1 065 400 лв.

Ще бъде построен нов физкултурен салон като едноетажна пристройка към съществуващата сграда на училището, свързана с топла връзка към нея, с РЗП 407,83 м. Физкултурния салон е с площ 160 кв.м и височина 5 м. Достъпът от училището към физкултурния салон ще се осъществява чрез закрит коридор. Предвидени са мъжка и женска съблекалня, към всяка от които ще има баня с по 4 клетки и умивалня с WC. Учителският кабинет е със самостоятелен санитарен възел и душ, проектирани са и две складови помещения за инвентар.

3.Основен ремонт на спортна площадка в Обединено Училище „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Обзор.

Одобрено финансиране от програмата 100 000 лв.

Предвиден е основен ремонт на съществуваща площадка в двора на училището с площ 1008 кв.м. и цялостното й осъвременяване.

Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища ще финансира проектите в периода 2024 – 2026 г. Целта й е създаване на оптимални условия за провеждане на учебните часове по физическо възпитание чрез модернизация на спортната база в училищата. Това ще насърчи активността и здравословния начин на живот сред подрастващите и ще популяризира физическото възпитание като част от учебния процес.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus