Горещ въпрос

Подготвят платформа за жалби срещу тормоза в училищата в Гърция

Гърция приключва процедурите по работата на електронната платформа stop bullying за поименни жалби за прояви на насилие в училище. Отговорни получатели на докладите за тормоз и насилие на ниво училищно звено са директорът или ръководителят на училищното звено и един учител, определен от него, предава Bulgaria on air.

Докладите се обработват на собствен риск, а приоритетни са докладите за сериозно антисоциално и престъпно поведение, засягащо учениците и нарушаващо образованието. В средното образование директорът във всяко училищно звено се подпомага от един съветник по училищния живот, който отговаря за управлението на кризи и предотвратяването на всякакъв вид антисоциално поведение. В този контекст Министерството на образованието изпрати документ до училищните директори и ръководители да номинират до 13.03.2024г. отговорните за превенцията на насилието и тормоза в училище, като съобщят информацията им на съответните дирекции по образованието.

От своя страна обаче учителите, както посочват от Федерацията на учителите, заявяват, че нямат подходящата научна подкрепа за управление на подобни ситуации и че отново тези, които ще поемат тежестта на оплакванията, ще бъдат учителите и с тежестта на и без това натоварените им с безкрайна бюрокрация задължения.

Министерството на образованието заявява, че разпоредбите на законопроектът са недостатъчни, с фрагментарен характер, съобщения за „заглавия“, лишени от съществено съдържание. Справянето с проблема училищен тормоз не се основава на педагогически подходи и призовава политическото ръководство да осъзнае видимия риск от промяна на взаимоотношенията между учители и родители и да премине директно към диалог с образователната общност, преди платформата да бъде пусната в действие.

Ранната намеса при училищния тормоз е особено важна. Превенцията е пряко свързана с развитието на детето и юношата на психосоциално ниво, с тяхното здраве и безпроблемно развитие. Интервенциите за справяне с училищния тормоз трябва да се съсредоточат върху агресивното поведение, преди да се появи в училище.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus