Бизнес

Най-големите банки в света са измислили начин да се избегне нова криза

18-те най-големи банки в света, включително и Credit Suisse и Goldman Sachs, се споразумяха за нови правила на работа с деривати, които да помогнат да се избегне финансова криза, подобна на тази през 2008 г., пише Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с положението.

Участниците се договориха да не прекъсват действието на договорите за деривати с финансовите институции, намиращи се в трудна ситуация. Това би трябвало да облекчи кризата, подобно на това, което започна с колапса на инвестиционната банка Lehman Brothers през септември 2008 г. - събитие, което се счита за една от отправните точки на глобалната финансова криза.

Съгласно законодателството на САЩ, всички активи на банката, подала молба за обявяване в несъстоятелност, се замразяват. Обаче това правило не се прилага по отношение на кредитните деривативи, така че обикновено в случай на фалиране на организацията, нейните партньори се отказват от своите задължения по договора и вземат залога върху тях.

Също така, новите правила ще помогнат да се спасят важни банки за финансовата система, намиращи се на ръба на фалита, за сметка на държавата (твърде големи, за да фалират), какъвто е случаят със застрахователната компания AIG.

"Финансовият сектор ще покрие загубите, но компанията ще продължи да работи" - описа ситуацията в случай на приемането на новите правила един от преговарящите.

Преговорите около новите правила са продължили няколко месеца. В тях участваха регулатори, управляващи на активи и дилъри на ценни книжа под егидата на Международната асоциация на суапове и деривати (ISDA). ISDA ще обяви за промяната в "Протоколите" в продължение на няколко дни. Те ще влязат в сила на 1 януари 2015 г.

Международната асоциация на суапове и деривати обединява повече от 800 организации от 64 страни. Световният пазар за извънборсови деривати се оценява на повече от $ 700трлн.

Румяна Кулакина

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus