Горещ въпрос

Прехвърляме автомобил без бележка от НАП от 3 май

От 3 май ще спестим малко време и нерви при прехвърлянето на кола. Тогава влизат в сила измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които отпадат декларациите за липса на непогасени публични задължения, които гражданите са длъжни представят при прехвърляне на недвижими имоти и моторни превозни средства.

Проверката вече ще се извършва от нотариуса по електронен път или, в ограничен брой случаи, от съдията по вписванията. Нотариусите ще имат отдалечен достъп до информационните системи на Националната агенция за приходите (НАП), който ще се осъществява съвместно от нейната дирекция „Информационни системи и електронно управление“ и от IT специалистите на Нотариалната камара, информира Automedia.bg.

Според промените - нотариусите и съдиите по вписванията вече ще носят солидарна отговорност за задълженията, дължими от страните по сделките, при неспазване на изискванията на закона. „Замяната на представянето на архаичните, милиони на брой клетвени декларации на гражданите годишно с ефективна проверка в реално време за наличието на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, ще повиши чувствително събираемостта на приходите в бюджета“, подчертават от камарата.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus