Събития

Конкурс за учебна рисунка в НХА - Филиал Бургас

Запишете се за участие в шестото издание на конкурса за учебна рисунка, организиран от филиала на Националната художествена академия в Бургас, Община Бургас и Галерия „Георги Баев“. Той ще се проведе на 27 април от 09.00 до 16.30 часа в учебните зали на НХА - филиал Бургас.

В конкурса могат да участват всички ученици от XI-ти и XII-ти клас, обучаващи се в редовна форма. Желаещите следва да изпратят Заявление за участие и Декларация за съгласие най-късно до 24 април 2024 г. на имейл: gallerybaev@abv.bg или по пощата на адрес: гр. Бургас 8000, бул. „Демокрация“ № 6, като пощенското клеймо на всяка пратка не трябва да е с по-късна дата от 24 април 2024 г.

Р Е Г Л А М Е Н Т

Конкурсът за учебна рисунка по изобразително изкуство се организира в град Бургас за шести път. Целта му е да открива, популяризира и подпомага развитието на ученическите таланти в областта на изобразителното изкуство; Да стимулира и развива тяхната визуална и изобразителна култура; Да надгражда и засилва потенциала им, предлагайки възможност за кандидатстване и обучение в специалностите на Национална художествена академия филиал Бургас – „Живопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Стенопис“ и „Моден дизайн“.

1. ОРГАНИЗАТОРИ:

• Община Бургас;
• Национална художествена академия – филиал Бургас;
• Галерия „Георги Баев“ Бургас.

2. УЧАСТНИЦИ:

В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от XI-ти и XII-ти клас, обучаващи се в редовна форма.
Участниците се разделят на две групи:

• Първа група – XI-ти клас;
• Втора група – XII-ти клас.

3. КОНКУРСНА ЗАДАЧА:

Първа група – Натюрморт
Материали: бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, въглен, креда, туш и др./
Формат на листа: 46/55 см.
Време за изпълнение: 8 учебни часа
Втора група – 3/4 облечена, седнала фигура от натура
Време за изпълнение: 8 учебни часа
Материали:
Формат на белия каширан картон или кадастрон – 50/70 см.
Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите.
Материалите по конкурса се осигуряват от кандидатите.

4. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

За участие в конкурса желаещите трябва да изпратят Заявление за участие и Декларация за съгласие най-късно до 24 април 2024 г. на имейл gallerybaev@abv.bg или по пощата на адрес гр. Бургас 8000, бул. „Демокрация“ № 6, като пощенското клеймо на всяка пратка не трябва да е с по-късна дата от 24 април 2024 г.
• Конкурсът ще се проведе на 27-ти април 2024 г. от 9:00 до 16:30 часа (от 12:30 до 13:00 часа обедна почивка) в учебните зали на НХА - филиал Бургас, с адрес: гр. Бургас, Пристанище Бургас, Магазия 1, ет. 2;
• Участниците се освобождават със служебна бележка от учебни занятия за дните, в които се провежда конкурса;
• Учениците, които не са от град Бургас, поемат всички свои разходи;
• Конкурсът е анонимен;
• Резултатите се обявяват веднага след приключване работата на журито и се публикуват на електронните страници на Община Бургас и Национална художествена академия.

5. ЖУРИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

• Членовете на журито се назначават със заповед на Ректора на НХА;
• По време на журирането присъства без право на глас представител на Община Бургас;
• Оценяването се извършва по шестобалната система с точност до 10 стотни, чрез журиране;
• Отчитат се комплексните пластични достойнства на рисунката във връзка с изобразената натура и съществуващите Държавни образователни изисквания (ДОИ);
• При оценката на рисунките се включват следните критерии: композиция; конструкция и характер; светлосянка; пространствена и материална характеристика.

6. НАГРАДИ:


3а първа и втора група:

• I-ва награда — диплом, плакет;
• II-ра награда — диплом, плакет;
• III-та награда — диплом, плакет.

Наградите за всяка възрастова група се осигуряват от Община Бургас, присъждат се поотделно и не се делят. Журито си запазва правото да не връчи всички награди. Учениците взели участие в конкурса получават диплом.

7. СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

• Община Бургас осигурява едногодишна стипендия по правилата на програма „Бургаски деца“ на ученика, класиран на първо място в първа група;
• Участниците от втора група, чиято конкурсна работа има оценка, не по-малко от 5.50, получават право, на основание Правилника за прием на студенти в окс „Бакалавър“ за учебната 2024/25 г. същата да се зачете за оценка от кандидат-стyдентския изпит по рисуване за прием само за специалности във филиала на НХА в гр. Бургас, важащ за същата година, в която се провежда конкурса;
• Специална награда на името на Георги Баев;
• Всички рисунки от конкурса ще бъдат подредени в изложба, на която ще се връчат награди на отличените и грамоти на всички участници.

8. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Галерия „Георги Баев“
тел. 056 842 803
e-mail: gallerybaev@abv.bg
тел.: 0884 025 235 НХА – Филиал Бургас
• Организаторите си запазват правото да променят статута на конкурса.
• С участието си кандидатът потвърждава съгласието си със статута на този конкурс.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus