Несебър

Кметовете на Несебър и Созопол участваха в обсъждане на трите концепции за интегрирани териториални инвестиции

Кметът на Несебър Николай Димитров се включи в обсъждане на трите концепции за интегрирани териториални инвестиции с участие на Общината, които преминаха успешно първия етап на оценка.

В тази фаза зелена светлина получи една индивидуална концепция на Община Несебър - за намаляване на вторичното разпрашаване и замърсяване на въздуха, чрез създаване на зелена инфраструктура в градска среда. По нея, с помощта на иновативни решения, ще бъдат озеленени 60 общински обекта. Другите две са комбинирани и ще се изпълняват в партньорство с Национална спортна академия, Община Сливен, Община Созопол, неправителствени организации и училища.

В обсъждането, в качеството на представители на партньорите, участваха кметът на Созопол Тихомир Янакиев и Валентин Добрев - директор "Административно-стопанска дейност" към НСА.

Кметът на Несебър г-н Димитров представи обектите, заложени в комбинираните концепции, които Община Несебър ще реализира след успешно преминаване на процедура по окончателно одобрение:

- Научно-изследователския център, включващ аквариум и природонаучен музей, разположен на северния бряг в Новия Несебър, който ще бъде реализиран в партньорство с НСА.

- Изграждане на открита амфитеатрална сцена с над 1000 места на северния бряг в Новия Несебър, както и дейности по консервация, социализация и експониране на обекти от "Културно-туристическия маршрут „Духовен път" ще се изпълнят в партньорство с Община Созопол - включени са църквите "Христос Пантократор", "Архангел Михаил и Гавраил" и "Свети Тодор". Освен инвестиционните проекти, в комбинираната концепция с Община Созопол са предвидени и мерки за превенция и управление на риска от наводнения - възстановяване проводимостта на речното корито на р. Хаджийска и биологично укрепване на бреговете.

„Стойността на инвестициите, заложени в трите концепции, които Община Несебър има намерение да реализира, възлиза на над 15 млн. лева. Проектите за строителство на аквариума и амфитеатъра и реставрацията на средновековните несебърски храмове са мащабни и капиталоемки, затова търсим финансови ресурси от външни източници. Работим упорито и имаме проектна готовност за много обекти. Търпението и последователността в преследване на поставените цели винаги се отплаща. Благодаря на моите колеги за работата в отделните фази - от проектиране до осигуряване на средства за реализация." – каза Николай Димитров.

За представяне на своите проекти и за да изкажат благодарност за доброто съртрудничество думата взеха кметът на Созопол Тихомир Янакиев и директорът "Административно-стопанска дейност" в НСА Валентин Добрев.

Основната цел на интегрирания подход е създаването на концепции в партньорство между общини, публичен сектор, бизнес сектор и неправителствени организации, които на следващия етап от оценката следва да бъдат обсъдени публично на събития, организирани от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие.

--

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus