Царево

Царево предоставя безплатни места за младежки бизнес

Местата се предоставят безвъзмездно на младежката общност н общиа територията нана Царево за да реализират свое бизнес начинание.
В гр. Царево местата са разположени е ПИ с идентификатор 48619.502.620 по КККР (парковата алея зад църквата).
На улица Рибарска в Лозенец в ПИ с идентификатор 44094.501.493 и 44094.501.494 (срещу Хасиенда).
По крайбрежната алея на гр. Ахтопол в ПИ с идентификатор 00878.591.496.

Това решение отразява ангажимента на община Царево да насърчава предприемаческия дух сред младите хора в общността, като признава важността на това да им се даде възможност да започнат своите бизнес начинания без финансовата тежест при ползването на търговски площи.
Предлагайки тези безплатни места за младежки бизнес, общината цели да насърчи да стимулира икономическия растеж и да създаде допълнителни възможности за следващото поколение да се развиват и да допринасят за местната икономика.
Общинските съветници гласуваха единодушно и подкрепиха идеята на кмета.
Кмета г-н Киров сподели, че на някои от следващите сесии ще предложи общината да финансира стипендии.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus