Бизнес

Приключва данъчната кампания за физическите лица

Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физически лица, приключва днес, припомня Националната агенция за приходите (НАП).

Над 707 000 души вече са подали годишните си данъчни декларации, като близо 85% от тях са избрали да го направят през Портала за електронни услуги с персонален идентификационен код ПИК или електронен подпис КЕП. Над 17 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а повече от 87 000 са ги подали в офис на приходната агенция, допълват от НАП.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили хонорари през 2023 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили приходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра.

В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

Физическите лица, извършващи дейност като търговци (например ако регулярно продават стоки в интернет с цел печалба), включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 1 юли 2024 г. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април, уточняват още от НАП.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus