Бургас

Започва ремонт на бившия Профсъюзен дом в Бургас

Обществена поръчка е обявена за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на . Прогнозната стойност на дейностите е над 1 540 000 лв., които трябва да бъдат осигурени от „Националния план за възстановяване и устойчивост“ и собствени средства на партньорите по проекта.

Сградата е построена през 1965г. и към момента е в съсобственост от различни институции - Община Бургас, Дирекция „Инспекция по труда“, ОД на МВР, НАП, Дирекция „Природен парк, Странджа“, Областна администрация Бургас и частни лица.

През годините част от дограмите и вратите на помещенията са подменяни. В обществената поръчка се посочва, че основно на първия и втория етаж над партера помещенията се поддържат в добър вид, но последните два етажа не са основно обновявани дълго време, с изключение на помещенията, ползвани от административните звена на Община Бургас.

Обществената поръчка включва и изграждане на покривна фотоволтаична инсталация за производство на енергия от слънцето.

Максималният срок за извършването на дейностите е 480 календарни дни.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus