На стената

Ясни са банките, които ще обслужват клиентите на КТБ, вижте кои са!

Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България избра банките, чрез които ще изплаща гарантираните депозити на вложителите в Корпоративна търговска банка (КТБ).

Те са:
1. Банка ДСК ЕАД
2. Обединена българска банка АД
3. Юробанк България АД
4. Райфайзенбанк (България) ЕАД
5. Алианц Банк България АД
6. УниКредит Булбанк АД
7. Централна кооперативна банка АД
8. СИБАНК ЕАД
9. Първа инвестиционна банка АД, вкл. обслужването на чуждестранните лица

Гарантирани са депозитите до 196 000 лева (100 000 евро), които не са по догово
ри по индививуално договорени лихвени условия.

Изплащането започва на 4 декември.

Подборът на обслужващите банки е извършен в съответствие с утвърдените от Управителния съвет на ФГВБ критерии, от които с най-голямо относително тегло е покритието на клоновата мрежа на банката кандидат с клоновата мрежа на КТБ, се казва в съобщение на Фонда.

Разпределението на вложителите към обслужващите банки е според последната цифра на ЕГН - за физическите лица, и последната цифра на ЕИК или БУЛСТАТ - за юридическите лица. Това е направено с цел да се постигне равномерно разпределение на вложителите според клоновата мрежа на обслужващите банки и да се осигури спокоен и гладък процес на изплащане.

Разпределението на вложителите за обслужване към определените банки е следното:

ЕГН/ЕИК Банка

1. Банка ДСК ЕАД
2. Обединена българска банка АД
3. Юробанк България АД
4. Райфайзенбанк (България) ЕАД
5. Алианц Банк България АД
6. УниКредит Булбанк АД
7. УниКредит Булбанк АД
8. Централна кооперативна банка АД
9. СИБАНК ЕАД
10. Първа инвестиционна банка АД, вкл. обслужването на чуждестранните лица

Вложителите на КТБ се обслужват от понеделник до петък в работното време на съответната банка.

От началния ден на изплащането - 4 декември 2014 г., всеки вложител в КТБ с гарантиран размер на влога получава достъп до целия размер на подлежащата му на изплащане сума.

За целта вложителят трябва да отиде в офис на определената му обслужваща банка, където представя: за физическите лица - лична карта или документ за самоличност на чуждестранно физическо лице; за юридическите лица - ЕИК или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват юридическото лице, както и декларация по образец, наличен в банката (в 2 бр.).

Вложителят може да си открие сметка в обслужващата банка и да остави сумата на влог в нея; да нареди превод на сумата по посочена от него сметка в друга банка; да изтегли парите в брой. Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в левове според обменните курсове на БНБ в началния ден на изплащането.

Вложителите могат да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 5 години, считано от 4 декември 2014 г.

При разпореждане със сумите вложителите следва да имат предвид унифицираната тарифа за таксите за обслужване на вложителите на КТБ, която могат да намерят на уебсайта на ФГВБ. Междубанков превод през БИСЕРА (еднократно) е без такса за вложителите, както и откриването на сметка в съответната обслужваща банка.

Списъците на клоновата мрежа и работното време на банките, които обслужват вложителите на КТБ, са публикувани на уебсайта на ФГВБ. Списъците ще са налични и в клоновата мрежа на обслужващите банки, както на уебсайта на КТБ.

ФГВБ изплаща напълно гарантираните суми на вложителите - български и чуждестранни физически и юридически лица, в размер до 196 000 лв. за един вложител, независимо от броя на сметките му в банката. В тази сума се включват главницата и начислените лихви към датата на отнемането на лиценза на КТБ.

Източник: КРОСС

Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus