Акцент

Участници на капиталовия пазар предупредиха за рисковете при пенсионната реформа

Снимка: bnt.bg
Предложената от управляващите реформа на пенсионната система поставя под въпрос съществуването на капиталовия пазар в страната. Това се казва в обща позиция на асоциациите на професионалните участници на капиталовия пазар във връзка с намеренията на правителството с промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) да се пренасочат към Националния осигурителен институт (НОИ) осигурителните вноски, които заетите и работодателите сега превеждат на универсалните пенсионни фондове.

Промените ще премахнат индивидуалните партиди на осигурените и на практика ще заличат модерния капиталов принцип на функциониране на пенсионната система, съответстващ на пазарния модел на националното стопанство и ще върнат страната към чисто солидарен модел на пенсионно осигуряване, който не може да реши сложните проблеми, с които системата за социално осигуряване се сблъсква, се казва в позицията.

Тя е изпратена от името на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ).

Асоциациите смятат, че подобни действия ще подкопаят съществуването на пенсионната система и поставят под въпрос съществуването на капиталовия пазар в страната.

Под удар ще се окажат и публичните финанси, доколкото пенсионните фондове като най-големи инвеститори в държавни ценни книжа (ДЦК), няма да имат достатъчен ресурс за инвестиране в инструменти, издадени от българската държава и то не само ДЦК, но и всякакви дългосрочни инвестиционни инструменти, които държавата в партньорство с частния бизнес би могла да издава за финансиране на крупни инфраструктурни проекти, смятат авторите на писмото.

Според бизнеса реформата ще върне страната по път, който вече е изминаван и отречен в края на 90-те години на миналия век като безперспективен за предизвикателствата на пазарното стопанство.

Ще се унищожи и доверието в капиталовия пазар – нещо, което не се случи дори в условията на глобалната финансова криза в световен мащаб и последвалата банкова криза в страната, отбелязват асоциациите. Вторичните трусове, предизвикани от такава политика, ще се отразят на всички институции, опериращи на пазара. Резултатът ще е отдръпване на портфейлни и стратегически инвеститори, което би навредило на стабилността на финансовата система.

Такава стъпка би ощетила всички осигурени лица, чиито лични средства по индивидуални партиди в пенсионните фондове биха се влели в общата маса на средствата в НОИ, казват асоциациите.

Те предлагат решения за стабилизиране на пенсионната система да се търсят в посока на възраждане и стимулиране на капиталовия пазар в България, цялостна ревизия на търговското, данъчното и административното право и в частност правото на ценните книжа с цел отстраняване на административните тежести и осигуряване конкурентоспособност на професионалните участници на капиталовия пазар, улесняване процесите на формиране на капитала, въвеждане на система от стимули за дългосрочни спестявания, редуциране на такси и други финансови тежести за участниците на пазара, както и насърчаване на търсенето.

При всички случаи предприемането на реформи в областта на пенсионното осигуряване следва да става в условията на диалог, след обстоен анализ на всички аспекти на дейността на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях пенсионни фондове, като се отчитат интересите на осигурените лица и инвеститорите на българския капиталов пазар, се препоръчва в становището.

Източник: investor.bg

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus