Лъжата на века: детоксикацията на органи...

Без значение дали са краставици, падащи на шайби през пръски вода, или модели, седящи самодоволно до куп зеленчуци, трудно е да не бъдете въвлечени...