Инфо за потребителя

Продажбата на мляко в бутилка на клиента вече ще е законно

Облекчават се условията за производителите, които продават храни директно на потребителите. Това пише в мотиви на земеделското министерство за промяна на наредбата за т.нар. преки доставки, която е от 14 октомври 2010 г. Те са подготвени от зам.-министър Цветан Димитров.

Предвижда се да отпадне изискването за притежаване на индивидуална млечна квота за директни продажби на малки количества сурово краве мляко. Така всички фермери с крави ще могат сами да предлагат на потребителите до 73 000 кг годишно.

Дава се и възможност доставката на сурово мляко да става освен в опаковка на производители и в такава, доставена от крайния клиент. За нея няма определени изисквания - например да е за еднократна употреба. Така на практика се узаконява продажбата на мляко в пластмасови шишета от безалкохолно, стига те да са предоставени от потребителя.

При преработката на сурово мляко и производството на млечни продукти пък се дава възможност едно и също помещение да се използва за няколко етапа на работа. Условието обаче е тези етапи да са последователни и разделени във времето, като за всеки се прави почистване и дезинфекция.

Фермерът, който продава директно мляко и млечни продукти, трябва да води дневник, в който да записва всички използвани ветеринарномедицински препарати и медикаментозни фуражи с карентен срок. Хладилното съхранение на суровината трябва да става извън помещенията, в които се отглеждат животните. Задължително е да има мивка с течаща топла и студена питейна вода.

Друга промяна пък предвижда да отпадне изискването директната доставка на яйца от кокошки и пъдпъдъци да не превишава 40% от дневното количество добити яйца във фермата. Разрешено ще бъде да се пласират пряко на клиентите до 1000 яйца седмично.

Източник:24 часа

Рая Стоянова

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus