Кратък коментар

Само във ВиаПонтика: Щатът на община Бургас със 199 бройки нагоре за една година

На февруарската си сесия Общинският съвет на Бургас се очаква да гласува докладна записка за заплатите на общинските служители за делегираните от държавата и за местните дейности.

Както ВиаПонтика писа, общата бройка от 1735 прави община Бургас един от най-крупните работодатели в областта.

През февруари м.г. е внесена и гласувана аналогична докладната записка. Тогава тя е за 1536 бройки, т.е. за една година хората, които си изкарват хляба от община Бургас са се увеличили с 199 души. Тази разлика едва ли ще остане незабелязана от опозицията при дискусиите на февруарската сесия.

Самият кмет Димитър Николов отбелязва наличието на този ръст в обяснителната част на докладната си, той подчертава, ще администрацията не се е увеличила, новите места идват от нови дейности в областта на спорта и културата.

Все пак съпоставката показва разлика, макар и минимална, в щатните бройки на администрацията за местни дейности 184 за м.г. срещу 192 за 2015 г. Най-чувствителен е скокът при икономическите дейности - 407 срещу 446 щата и в културата - 137 срещу 184. Сред местните дейности има и една нова - строителство и ремонтни работи, в която са заети 53 души.

Общината е преценила, че може да осигури работа и съответно заплати на още 4-ма охранители.

София Стефанова

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus