Обяви

Съобщение на Община Бургас
На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ,

Община Бургас съобщава,

че със Заповед №РД-02-15-25/25.03.2016г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадена на основание чл.124а, ал.4, т.2 и т.3 във връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията,

е дадено разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП)

за обект: АМ „Тракия“ Оризово – Бургас ЛОТ 5 Карнобат – п.в. Бургас – запад от км 325+280 до км 360+568

теренно осигуряване с цел извършване на укрепителни мероприятия по трасето на обекта,

в землищата на: гр.Карнобат, с. Драганци, с. Козаре и с. Хаджиите, Община Карнобат, с.Вратица, с.Трояново и с. Кръстина, Община Каменон и гр. Българово, кв. Банево и кв. Ветрен, Община Бургас.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus