Обяви

Обяви

Затварят за преасфалтиране част от кръстовището ул. ...

Във връзка с полагане на нова асфалтова настилка при кръстовището, образувано от ул. "Транспортна" и ул. "Димитър Аврамов", Община Бургас съобщава,...

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ОT ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №РД-02-15-110/16.05.2019г. на заместник-министъра на регионалното развит...

Обяви

Вратата към ада се намира в Китай

Ако сте се чудили къде точно е географското местоположение на ада, споко, той е вече с точен адрес и това е Китай. Дупка, от която изригва...

Обяви

Съобщение от Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №РД-02-15-57/10.09.18г. на заместник-министъра на регионалното развити...

Обяви

Съобщение на Община Бургас

[center][img]uploads/images/obshtini/obyavi/burgaslogo.jpg[/img] Община Бургас съобщава : В Държавен вестник бр.37 от 09.05.2017г. са обнародв...

Обяви

Съобщение на Община Бургас

Със Заповеди №№ 720 и 721 от 24.03.2017 г. на Кмета на Община Бургас са открити процедури за избор на оператори на язовирни стени за възлагане стоп...

Обяви

Актуално: Какви решения на Община Бургас са обнародв...

В Държавен вестник бр.17 от 21.02.2017г. са обнародвани : - Решение №21-9/20.11.16г. на Общински съвет Бургас за одобряване изменението на...

Обяви

Съобщение на Община Бургас

На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че със Заповед №РД-02-15-25/25.03.2016г. на Заместник-министъра на региона...

Обяви

Община Бургас Заповед №684/16.03.2016 г.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, уп...

Обяви

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас ще проведе информационна кампания по Програмата за безплатно саниране на жилищните сгради. За прилаган...

Обяви

Община Бургас обявява процедура за провеждане на пуб...

ЗАПОВЕД №2369/14.09.2015г. На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наред...

Обяви

Обява за публични търгове с явно наддаване за продаж...

[center][img]uploads/images/obshtini/obyavi/burgaslogo.jpg[/img] КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГА...

Обяви

Община Бургас обявява конкурс

[center][img]uploads/images/obshtini/obyavi/burgaslogo.jpg[/img] Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г...

Обяви

Съобщение от община Бургас

[center][img]uploads/images/obshtini/obyavi/burgaslogo.jpg[/img] [b]На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, ОБЩИНА БУРГАС СЪОБЩАВА:[/b][/center] ...

Обяви

Покана за пресконференция: Община Царево финализира ...

[center]ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ Община Царево финализира проекта Етнографска изложба на тема "Рибарски бит от древността"[/center] Във...

Обяви

Покана за пресконференция: Община Малко Търново фина...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ Община Малко Търново финализира още един европейски проект В в петък, 21.11.2014 г. от 11 часа, в Заседателната зала н...

Обяви

Защо рибата трябва да е задължителна част от менюто ни

Всички знаем колко е полезна рибата за нашия организъм, но често забравяме да я включим в менюто си. Продуктите от риболов и аквакултура са не ...

Обяви

Изградена е цялостна електронна инфраструктура в Уни...

[img]uploads/images/obshtini/obyavi/asen-zlatarov-obyava1.jpg[/img] [img left]uploads/images/obshtini/obyavi/dots.mitkova.jpg[/img][i]Университет ...

Обяви

Приключват дейностите по проект за преобразуване на...

[img]uploads/images/obshtini/malko-turnovo/proekt-malko-turnovo1.jpg[/img] Приключват дейностите по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудв...

Обяви

Община Малко Търново реализира проект за преобразува...

[center][img]uploads/images/obshtini/malko-turnovo/malko-turnovo-proekt1.jpg[/img][b]ПРЕССЪОБЩЕНИЕ [u]Община Малко Търново реализира проект за...

Страници 1 от 2