Световни новини

Днес е Световният ден на климата

На 15 май всяка година отбелязваме Световния ден на климата, на който вниманието е насочено към усилията на човечеството да се справи с настъпилите промени и да намали въздействието в резултат на човешката дейност. Климатът на планетата е важен природен фактор с пряко отражение върху качеството на живот. Няма незасегнат регион от глобалното затопляне, то се наблюдава в почти всички стопански сфери, повлияни са екосистемите и хората на планетата.

Изменение на климата не означава просто повишение на температурите. То включва повишаване на нивото на океаните, топене на ледниците, промяна на валежите, изменение на режима на речния отток, зачестяване на катастрофичните явления. Затова са необходими общи усилия за ограничаване на въздействието от изменението на климата върху икономиката и живота и за запазването им в състояние, благоприятно за следващите поколения.

През 2016 година за първи път отбелязахме Световния ден на климата с подписаното от 175 страни, в т. ч. и България, глобално Споразумение за климата.

Целта, залегнала в Споразумението от Париж, е всички страни да намалят емисиите си на парникови газове до нива, които ще способстват ограничаването на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий. Това историческо събитие е крачка напред в борбата с климатичните промени и проправя пътя за глобален отговор от международната общност на предизвикателствата, свързани с климатичните промени.

Споразумението беше открито за подписване до 21 април 2017 г., а след подписването му всяка страна трябва да проведе процедура за ратификация от парламента. Споразумението ще влезе в сила, когато поне 55 страни, отговорни за поне 55% от глобалните емисии на парникови газове, приключат успешно тази процедура на национално равнище.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus