Кратък коментар

От порциите по министерствата нито хапка за Бургаска област, вижте защо

Кабинетът "Орешарски" отряза тази част от България, разпределяйки порциите по министерства.
Автор: София Стефанова

Усещането, че Бургаска област е пренебрегната при разпределянето на средствата по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" първоначално се създаде от картината по общини, задълбочи се с пътните реконструкции и затвърди окончателно с проектите по министерства. В тях няма нито един, насочен към Югоизточна България.

Тук застъпващите позицията, че Варна е писаното яйце на кабинета "Орешарски" имат пълно право. На пръв поглед двата конкуриращи се морски града са равнопоставени, ако се гледа разпределението по общини – Варна взема 4,5 млн. лв. за реконструкция на Конгресния център, Бургас – 5 млн. лв. За новата "Арена". В съпоставката на проектите по министерства обаче лъсва истината. За Бургас няма нито лев – освен може би участието в някои национални проекти като този за развитието на спешната помощ.

А Варна получава цели 15 млн. за проектиране на интермодален терминал чрез транспорното министерство и 1,5 млн. за Факултет по фармация чрез образователното министерство.

Ето средствата по ведомства, цифрите говорят най-добре:

1. Министерство на здравеопазването

- Изграждане на Национална здравно-информационна система, 12 млн. лв.
- Проект за развитие на спешната медицинска помощ в България, 12 млн. лв.

2. Министерство на образованието и науката Общо: 15 737 516

2.1. Медицински Университет - Варна

Изграждане на "Факултет по фармация" към Медицински университет- Варна, 15, млн. лв.

2.2. Медицински Университет - Плевен
Изграждане на нова учебна сграда за Факултет по фармация при Медицински Университет – Плевен, 3,8 млн. лв.

2.3. Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски",

Изграждане и обзавеждане на сграда - студентско общежитие ,2 млн. лв.

2.4. Университет за национално и световно стопанство
Възстановяване на проектната и експлоатационна сигурност на обект: Сграда на блок "И" /нов блок/ от комплекса сгради на УНСС, 4 937 516 лв.

2.5. Софийски университет "Св.Климент Охридски" - Реконструкция и модернизация на сградата на бул."Ал. Стамболийски" № 82 , гр. София, 3 млн. лв.

2.6. Медицински колеж - Сливен към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна
Реализиране на мерки по енергийна ефективност на сграда държавна собственост
(медицински колеж), 500 хил. лв.

3. Министерство на младежта и спорта

Многофункционални спортни площадки в общинските центрове и покрити плувни
басейни в тях, 20 млн. лв.

4. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Проектиране на “Интермодален терминал "Варна“ – 15 млн. лв.

5. Министерство на регионалното развитие

- Програма за решаване на проблема "сезонен и целогодишен воден режим в някои населени места", 20 млн. лв.

- Програма за управление на речните басейни, 12 млн. лв.

6. Министерство на околната среда и водите

Програма за управление на отпадъците – 17 млн. лв.

7. Министерство на правосъдието

Инвестиционна програма за подобряване на работната среда за съдилищата – 30 млн. лв.

8. Министерство на инвестиционното проектиране

Благоустройство на малки населени места 6,35 млн. лв.


Още по темата - ето тук. Една публикация от началото на юли, която дава отговор на въпроса защо тези, които разпределят порциите в държавата, сипват на Бургас постна чорба.viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus